MENY

Disputas om gassturbiner

Mohamad Mansouri Majoumerd disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fredag 12. desember 2014.

Mohamad Mansouri Majoumerd forsvarer avhandlingen "Integrated Gasification Combined Cycle Power Plants with Focus on Low Emission Gas Turbine Technology".

Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Disputasen avholdes ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, inngang sør, rom E-164 kl. 12.15.

Den forutgående prøveforelesningen starter kl. 10.00, samme sted. Tema for prøveforelesningen er "Potential of gas turbines within the future of purely renewable-based energy supply”.

Disputasen blir ledet av Hans Borge, leder for Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Alle interesserte er velkomne.