MENY

Disputas om offshore-konstruksjoner

Mandag 15. desember 2014 vil Amir Safari disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Amir Safari forsvarer avhandlingen: «Numerical Simulation Driven Product Design Optimization for Improved Performance».

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Disputasen avholdes ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, inngang sør, rom E-164 kl. 12.15.

Den forutgående prøveforelesningen starter kl. 10.00, samme sted. Tema for prøveforelesningen er “Challenges and design offshore based renewable energy conversion devices”.

Disputasen blir ledet av Per Skjerpe, leder for Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Alle interesserte er velkomne.