MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

Gjør forestillingen om kontroll oss sårbare? Det blir tema for Samfunnssikkerhetskonferansen ved UiS, som i år arrangeres for 12. gang.

På konferansen skal temaer knyttet til organisering, ledelse og risikovurderinger diskuteres. Tre hovedområder løftes fram; risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseledelse og forsyningssikkerhet og logistikk.

Til Samfunnsikkerhetskonferansen kommer flere av landets fremste sikkerhetseksperter for å holde innlegg.

Fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer statssekretær Hans J. Røsjorde for å holde innlegg. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsens innlegg utgår fra programmet.

Rektor Marit Boyesen ved UiS åpner konferansen før Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssjukehus og professor knyttet til universitetet, tar for seg samfunnssikkerhet i vitenskap og praksis og stiller spørsmålet: Hva er potensialet i Stavanger-området?

Sorte svaner og beredskap
Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger. UiS-professor Terje Aven ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) skal snakke om sorte svaner i sikkerhetsarbeidet; hvordan planlegge for hendelser man har lite kunnskap om, men som har store konsekvenser hvis de inntreffer.

Kommunal beredskap legges under lupen når utredningsleder Erik Furevik i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap holder innlegg. Det blir også presentasjoner fra ordførerne i Hå og Suldal kommune om flommen på Vigrestad på Jæren og rasene i Suldal.

Samfunnsikkerhetskonferansen 2015 er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Joint Warfare Centre Nato, Rogaland politidistrikt og Stavanger universitetssjukehus. Konferansen er en møteplass for forskere, studenter og ansatte i forskjellige etater med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

Se hele programmet (2 MB, pdf)

Konferansen er fulltegnet.

Se NRKs direktesending fra konferansen

Høyspentmast

SÅRBARHET: Samfunnssikkerhets-konferansen arrangeres i år for 12. gang på UiS. Tema denne gangen er om forestillingen av kontroll gjør oss sårbare. (Illustrasjonsfoto)