Et profilbilde

Dekan
Odd Magne Bakke { "honorific-suffix": "Dekan", "fn": "Odd Magne Bakke", "tel": "Telefon: 51832341", "email": "odd.m.bakke@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HG O-218

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bakke, Odd Magne (2013). Den moderne misjonsrørsla som globaliseringsaktør. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 118. Hefte 2. s. 174-187.
 • Bakke, Odd Magne (2013). Friends or enemies? Comparing South African's view of Lutheran missionaries in the 1950s with Norwegian missionaries' self-understanding. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. Volum 67. Hefte 1. s. 43-62.
 • Bakke, Odd Magne (2013). Gi barna de store ting: noen perspektiver på mål, innhold og metode i opplæringen av barn i oldkirken. Kyrkohistorisk årsskrift. ISSN 0085-2619. Volum 113. Hefte 1. s. 13-25.
 • Bakke, Odd Magne (2012). Black critics of Lutheran Mission in Zululand and Natal in the 1950s, with particular emphasis on sosio-political issues. Journal Studia Historiae Ecclesiasticae. ISSN 1017-0499. Volum 38. Hefte 1. s. 75-94.
 • Bakke, Odd Magne (2012). Det norske misjonsselskaps samarbeid med St. Olav Church i Durban : historia om visjonen som brast. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. Volum 66. Hefte 1. s. 23-44.
 • Bakke, Odd Magne (2011). The Germiston Statement and its aftermath : the Evangelical Lutheran Church in South Africa, the Norwegian Missionary Society and apartheid in the mid-1980s. Svensk Missionstidsskrift. ISSN 0346-217X. Volum 99. Hefte 1. s. 5-33.
 • Bakke, Odd Magne (2010). Implicit racism among Norwegian missionaries : a case study on the description of Africans by Olav Guttorm Myklebust. Mission studies. ISSN 0168-9789. Volum 27. Hefte 1. s. 39-55.
 • Bakke, Odd Magne (2010). "Negro psyche" : the representation of black people in the writings of missionary Olav Guttorm Myklebust. Journal Studia Historiae Ecclesiasticae. ISSN 1017-0499. Volum 36. Hefte 1. s. 37-52.
 • Bakke, Odd Magne (2009). Barn og kristen nestekjærleik i den tidlege kristendommen. I: Eros och Agape : barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan; föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16-19 augusti 2006. Artos & Norma bokförlag. ISBN 978-91-7580-406-4. s. 49-72.
 • Bakke, Odd Magne (2009). "La ingen ting være så viktig som å ha omsorg for barna" : kristen oppdraglse hos Johannes Krysostomos. I: Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2448-1. s. 221-235.
 • Bakke, Odd Magne (2009). "Neger-psyke": Sør-Afrika-misjonær Olav Guttorm Myklebusts bilete av afrikanarar. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. Volum 63. Hefte 4. s. 195-212.
 • Bakke, Odd Magne (2008). Barn i den kristne seinantikken : fekk den kristne religionen konsekvensar for barns liv?. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. Volum 87. Hefte 3. s. 409-432.
 • Bakke, Odd Magne (2008). The impact of Norwegian missionaries to the abolition of slavery in Northern Cameroon (ca. 1940-1965). I: Changing relations between churches in Europe and Africa : the internationalization of Christianity and politics in the 20th century / edited by Katharina Kunter und Jens Holger Schjørring. Harrassowitz Verlag. s. 31-44.
 • Bakke, Odd Magne (2006). Møte mellom kristendom og gresk-romersk kultur i det andre hundreåret med utgangspunkt i antikristen polemikk. I: Misjon og kultur : festskrift til Jan-Martin Berentsen. Misjonshøgskolens forlag. ISBN 8277210981. s. 117-140.
 • Bakke, Odd Magne (2006). The ideal of the upbringing of children in early Christianity. Studia patristica. ISSN 0585-542X. Volum 40. s. 159-164.
 • Bakke, Odd Magne (2006). Upbringing of children in the early church : the responsibility of parents, goal and methods. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. Volum 60. Hefte 2. s. 145-163.
 • Bakke, Odd Magne (2005). The episcopal ministry and the unity of the church from the Apostolic Fathers to Cyprian. I: The Formation of the Early Church. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. ISBN 3161485610. s. 379-408.
 • Bakke, Odd Magne (2005). When children became people : the birth of childhood in early Christianity. Fortress Press. ISBN 0800637259. 348 s.
 • Bakke, Odd Magne (2004). Schreuder, Hans Paludan Smith.
 • Bakke, Odd Magne (2003). Røstvig, Lars Jakobsen.
 • Bakke, Odd Magne (2013). Er all denne lykken bra for oss?.
 • Bakke, Odd Magne (2010). Professor ser spor av rasisme. [Avis]; 2010-10-20.
 • Bakke, Odd Magne (2009). Om barn i seinantikken : tilsvar til Jan Frode Hatlen.
 • Bakke, Odd Magne (2006). Barn og nestekjærleik i den tidlege kristendommen. 2006-08-16 - 2006-08-19.
 • Bakke, Odd Magne (2006). Nokre sosialhistoriske perspektiv på barn i den tidlege kristendommen. 2006-02-13 - 2006-02-15.
 • Bakke, Odd Magne (2005). Atleter for Kristus. [Avis]; 2005-09-05.
 • Bakke, Odd Magne (2005). Da barn ble mennesker. [Avis]; 2005-10-21.
 • Bakke, Odd Magne (2005). Dei første kristne og barna : utfordringar til oss dag?. Rotaryklubbene i Stavangerregionen, Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen, Norsk Barnemuseum; 2005-03-09.
 • Bakke, Odd Magne (2005). The contribution of Norwegian missionaries to the abolishment of slavery in northern Cameroon 1940-1960. 2005-10-08 - 2005-10-12.
 • Bakke, Odd Magne (2004). Dei første kristne og barna. Forskningsdagene 2004; 2004-09-22.
 • Bakke, Odd Magne (2004). Response to Igvild Gilhus, ”Children without parents in Gnostic texts”. 2004-09-16 - 2004-09-17.