Et profilbilde

Førstelektor
Magritt Lundestad { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Magritt Lundestad", "tel": "", "email": "magritt.lundestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. I: More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. University of Jyväskylä. ISBN 978-951-39-6286-9.
 • Lundestad, Magritt (2015). Studentmentorordninger i høyere utdanning – en mulighet for gjensidig læring mellom studenter.. I: Språkmangfold i utdanningen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46026-3. s. 236-257.
 • Lundestad, Magritt (2013). Konflikter i personalgrupper i barnehager. I: Å være leder i barnehagen (2. utgave). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1450-1. s. 155-181.
 • Lundestad, Magritt (2013). Ledelse av assistentgruppen i et relasjonelt perspektiv. I: Å være leder i barnehagen (2. utgave). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1450-1. s. 216-244.
 • Lundestad, Magritt (2013). Ledelse av gruppepsykologiske forhold i personalgrupper. I: Å være leder i barnehagen (2. utgave). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1450-1. s. 73-103.
 • Lundestad, Magritt (2013). Å ta vare på seg selv som leder. I: Å være leder i barnehagen (2. utgave). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1450-1. s. 247-260.
 • Lundestad, Magritt (2005). Konflikter i personalgrupper i barnehager. I: Å være leder i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0358-1. s. 145-175.
 • Lundestad, Magritt (2005). Ledelse av assistentgruppen i et relasjonelt perspektiv. I: Å være leder i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0358-1. s. 211-239.
 • Lundestad, Magritt (2005). Ledelse av gruppepsykologiske forhold i personalgrupper. I: Å være leder i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0358-1. s. 63-91.
 • Lundestad, Magritt (2005). Å ta vare på seg selv som leder. I: Å være leder i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0358-1. s. 243-256.
 • Lundestad, Magritt (2012). Barnehagehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0882-1. 241 s.
 • Lundestad, Magritt (2010). Konflikter - bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen, revidert utgave. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-610-7. 263 s.
 • Lundestad, Magritt (2002). Konflikter-bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-479-8. 229 s.
 • Lundestad, Magritt; Hannevig, Lise (2017). Dialogical Organizational Development Theory and Examiniation of the Interaction between Pedagogical Leaders and Co-workers in ECEC centres. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg; 2017-09-03 - 2017-09-06.
 • Slåtten, Mette Vaagan; Larsen, Ann Kristin; Lundestad, Magritt (2017). Leaders Presence as a Prerequisite for pedagogical Leadership and Organizational Learning in kindergartens. ENIRDELM; 2017-09-14 - 2017-09-16.
 • Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2016). Mer utdanning gir faglig mot til styrere.
 • Larsen, Ann Kristin; Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Pedagogical leadership as a basis for future-focused education in ECEC-institutions.. Enirdelm; 2015-09-17 - 2015-09-19.
 • Lundestad, Magritt (2015). Barnehageledere på skolebenken. www.uin.no. [Internett]; 2015-02-11.
 • Lundestad, Magritt (2015). Barnehagen som lærende organisasjon. Marmorberget barnehage; 2015-05-12.
 • Lundestad, Magritt (2015). Barnehagen som lærende organisasjon. Marmorberget barnehage; 2015-04-16.
 • Lundestad, Magritt (2015). Barnehagen som lærende organisasjon. Marmorberget barnehage; 2015-03-10.
 • Lundestad, Magritt (2015). Mentorsamling 1. Nordre Aker bydel; 2015-10-08.
 • Lundestad, Magritt (2015). Mentorsamling 2. Nordre Aker bydel; 2015-11-24.
 • Lundestad, Magritt (2015). Møte med mentorer og styrere i "Mentorprosjektet". Nordre Aker bydel; 2015-06-18.
 • Lundestad, Magritt (2015). Om veiledning av nytilsatte/nyutdannede barnehagelærere - samarbeid mellom barnehageeiere, ledere i barnehagen og universitet og høyskoler. Nordre Aker bydel; 2015-04-09.
 • Lundestad, Magritt (2015). Studentmentorordninger i høyere utdanning. HiOA; 2015-06-05.
 • Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Early Childhood Education and Care (ECEC)directors processual competence - an important factor in establishing Future - Focused Education in Early Year Institutions?. Drumcondra Ed Centre; 2015-09-17 - 2015-09-19.
 • Jansen, Anne; Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sund, Annette (2014). Nyutdannede politi, barnehagelærere og barnevernpedagoger - profesjonskvalifisering etter endt utdanning. HiOA; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert (2014). Mentoring in Kindergartens:Individual or Organizational Learning?. Nordic Edcucational Reserach Association (NERA); 2014-03-05 - 2014-03-07.
 • Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Marianne, Kise (2014). Municipal regulation of the educational cintent of early childhood education and care institutions. Enirdelm; 2014-09-18 - 2014-09-20.
 • Lundestad, Magritt (2014). It`s the children that keep me from leaving: An examination of what experienced pedagogical leaders in Norway see as important to remain in their professional role. University of Crete; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Lundestad, Magritt (2014). Skaff deg noen å snakke med. Utdanning. [Fagblad]; 2014-09-19.
 • Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert; Thoresen, Marianne (2013). Principals as Mentors of Newly Qualified Preschool teachers - Challenges and Dilemmas. Association for Teacher Education in Europe (ATEE) ;; 2013-08-22 - 2013-08-25.
 • Larsen, Ann Kristin; Lundestad, Magritt (2013). Studyprogram: Leadership Role in Early Childhood Institutions. Enirdelm; 2013-09-19 - 2013-09-21.
 • Lundestad, Magritt (2013). Barnehagen som arbeidsplass - om den pedagogiske lederrollen. Kultur og Utdanningskomiteen, Oslo bystyre; 2013-01-31.
 • Lundestad, Magritt (2013). Gleder og utfordringer i barnehagelæreryrket: erfarne barnehagelæreres syn. GLØD, Rogaland; 2013-11-18 - 2013-11-19.
 • Wolf, Kristin Danielsen; Lundestad, Magritt; Giæver, Katrine; Myhre, Cecilie Ottersland (2013). Kompetanseheving barnehager i Nordre Land kommune. Nordre Land kommune; 2013-01-25 - 2014-11-01.
 • Lundestad, Magritt (2012). Hvordan vare som pedagog og leder - arbeidstidens betydning. Utdanningsforbundet; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Lundestad, Magritt (2011). Ledere og konflikthåndtering. Utdanningsforbundet; 2011-11-30.
 • Lundestad, Magritt (2011). Å vare og ta vare på - førskolelæreren som fag og personalleder. Utdanningsforbundet; 2011-09-27.
 • Lundestad, Magritt (2011). Å være leder i den nye barnehagen - utfordringer og muligheter. Bydel Grünerløkka, avdeling oppvekst; 2011-10-12.
 • Lundestad, Magritt (2010). Peer Mentoring at Oslo University College. Action on Access; 2010-03-03 - 2010-03-04.
 • Lundestad, Magritt (2010). Peer Mentoring: Developing a Mentoring Programme in a Norwegian Context - questions raised and choices made in the starting phase. PUS/Høgskolen i Oslo; 2010-11-25 - 2010-11-27.
 • Lundestad, Magritt (2010). Presentasjon av bokprosjektet " Å vare og ta vare på - førskolelæreren som fag og personalleder". SPS; 2010-10-15.
 • Evenstad, Randi; Lundestad, Magritt (2008). Humor i barnehagens arbeid. Østlandsk Lærerstevne; 2008-10-31 - 2008-11-01.
 • Lundestad, Magritt; Evenstad, Randi (2008). Workshop - humor i barnehagens pedagogiske arbeid. Rælingen kommune; 2008-02-28.
 • Lundestad, Magritt; Evenstad, Randi (2007). Humor i barnehagen. Østlandske Lærestevne; 2007-11-03.
 • Lundestad, Magritt (1999). Hvilken sammenheng er det mellom konflikt og etikk?.
 • Lundestad, Magritt (1998). Hva handler egentlig konflikter i personalgrupper om - og hva gjør styrere med dem?.
 • Lundestad, Magritt (1997). Konflikter i personalgrupper - hvilken betydning har den enkeltes konfliktatferd?.