Et profilbilde

Professor II
Tove Helland Hammer { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Tove Helland Hammer", "tel": "", "email": "tove.h.hammer@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Saksvik, Per Øystein; Hammer, Tove Helland; Nytrø, Kjell (2013). Social Relations at the Collective Level: The Meaning and Measurement of Collective Control in Research on the Psychosocial Work Environment. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 3. Hefte 3. s. 31-46.
 • Hammer, Tove Helland (2011). Fairness in the Workplace. I: Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-34307-1. s. 335-358.
 • Bayazit, M.; Hammer, Tove Helland; Wazeter, D (2005). Methodological challenges in union commitment studies. Journal of Applied Psychology. ISSN 0021-9010. Hefte 89. s. 738-747.
 • Hammer, Tove Helland; Avgar, A (2005). The impact of unions on job satisfaction, organizational commitment, and turnover. Journal of Labor Research. ISSN 0195-3613. Volum 26. Hefte 2. s. 241-266.
 • Hammer, Tove Helland; Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell; Torvatn, Hans; Bayazit, M. (2005). Expanding the psychosocial work environment: Workplace norms and work-family conflict as correlates of stress and health. Journal of Occupational Health Psychology. ISSN 1076-8998. Hefte 9. s. 83-97.
 • Hammer, Tove Helland; Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell; Torvatn, Hans Yngvar; Bayazit, M. (2004). Expanding the Domain Of The Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflicts as Correlates of Stress. Journal of Occupational Health Psychology. ISSN 1076-8998. Hefte 9. s. 83-97.
 • Hammer, Tove Helland; Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell; Torvatn, Hans Yngvar; Mahmut, Bayazit (2004). Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health. Journal of Occupational Health Psychology. ISSN 1076-8998. Hefte 9. s. 83-97.
 • Saksvik, Per Øystein; Torvatn, Hans Yngvar; Nytrø, Kjell; Hammer, Tove Helland; Bayazit, M. (2004). Expanding the Psychosocial Work Enviroment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates Stress and Health. Journal of Occupational Health. ISSN 1341-9145. Hefte 9. s. 83-97.
 • Torvatn, Hans Yngvar; Hammer, T.H.; Bayezit, M.; Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell (2004). Expanding the domain of the psychosocial work environment: Workplace norms and work-family conflict as predictors of stress and subjective health symptoms. Journal of Occupational Health Psychology. ISSN 1076-8998. Volum 9. s. 83-97.
 • Hammer, Tove Helland (2000). Nonunion representational forms: An organizational behavior perspective. I: In B. E. Kaufman and D. Taras (Eds.). Nonunion Employee Representation: History, Contemporary Practice, and Policy. M. E. Sharpe, Inc..
 • Hammer, Tove Helland; Nytrø, Kjell; Saksvik, Per Øystein (1998). Hva er arbeidsmiljø? : en gjennomgang av begrepet. I: Mot et bedre arbeidsliv - en IFIM-antologi. Fagbokforlaget.
 • Saksvik, Per Øystein; Hammer, Tove Helland; Nytrø, Kjell (2001). Spørreskjemaet fra undersøkelsen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien - En kvalitetsvurdering. SINTEF Teknologiledelse, Ny praksis. ISBN 82-14-02108-1.
 • Torvatn, Hans Yngvar; Saksvik, Per Øystein; Hammer, Tove Helland (2001). Arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien i år 2000. [Mangler utgivernavn]. ISBN 82-14-02108-1.
 • Hammer, Tove Helland; Bayazit, M.; Saksvik, Per Øystein (2011). A multi-level empirical expansions of Siegrist’s effort-reward imbalance model of job Stress and health. 2011-08-12 - 2011-08-16.
 • Hammer, Tove Helland; Bayazit, M.; Wazeter, D (2005). Union Leadership and Member Attitudes: A Multi-Level Analysis. 2005-01-06 - 2005-01-08.
 • Hammer, Tove Helland; Saksvik, Per Øystein; Torvatn, Hans Yngvar; Nytrø, Kjell; Mahmut, Bayazit (2003). Expanding the Psychosocial Work Environment: Workplace Norms and Work-Family Conflict as Correlates of Stress and Health. [Mangler data];
 • Saksvik, Per Øystein; Hammer, Tove Helland; Nytrø, Kjell (2003). The Psychosocial Work Environment � The Content of the Concept and New Ways of Measuring it. [Mangler data];
 • Hammer, Tove Helland (2001). Scientific knowledge in participative action research: Theory building and a precedent to social change. [Mangler data];
 • Hammer, Tove Helland; Nytrø, Kjell; Saksvik, Per Øystein (2001). A comprehensive approach to the psychosocial work environment. [Mangler data];
 • Hammer, Tove Helland; Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell (2001). Defining and measuring the psychosocial work Environment. [Mangler data];
 • Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell; Hammer, Tove Helland (2001). A comprehensive approach to the psycosocial work environment. the 3rd European Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Barcelona, 24-27 October. [Mangler data];
 • Hammer, Tove Helland (2000). Leadership effectiveness of local union presidents. [Mangler data];