MENY

Disputas om tillit og risikovilje

Miguel Angel Luzuriaga Moreno forsvarer sin doktorgradsavhandling i økonomi. Avhandlingen har tittelen «Tillit, risikotaking, og sosiale preferanser».

Er folk mer eller mindre risikovillige, eller tillitsfulle, hvis det er andres penger som står på spill?

Ved hjelp av kontrollerte eksperimenter undersøker Miguel Luzuriaga hvordan folk tar økonomiske beslutninger på vegne av andre. Han studerer spesielt situasjoner hvor enten tillit eller risiko er involvert.

Tar lavere risiko på vegne av andre
Luzuriaga viser at det er vanskeligere å gjennomføre profitable tillitsbaserte transaksjoner hvis tillitsbeslutningen er delegert. Grunnen er at det er vanskeligere å gjengjelde positive tillitsfulle handlinger dersom gjengjeldelsen ikke kommer beslutningstaker direkte til gode.

Luzuriaga viser også at folk har en tendens til å ta lavere risiko på vegne av andre enn på vegne av seg selv.  Han finner imidlertid at folk tror at andre tar mer risiko på vegne av andre enn på vegne av seg selv.

Kjønn og personlighetstrekk viktig
Han finner også at beslutningstakers informasjon om oppdragsgivers kjønn eller personlighetstrekk kan ha betydning for risikobeslutningene. 

Prøveforelesningen starter kl. 10.00 og disputasen starter kl. 12.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Social Preferences and Market Forces -- Evidence from Experimental Economics».

Miguel Angel Luzuriaga Moreno er tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedveileder har vært UiS-professor Ola Kvaløy og medveileder har vært førsteamanuensis ved UiS, Kristoffer W. Eriksen.

Alle er velkomne!

Miguel Angel Luzuriaga Moreno

DISPUTERER: Miguel Angel Luzuriaga Moreno forsvarer sin doktorgradsavhandling i økonomi.