MENY

Disputas om brønndesign og risikoanalyse

Fredag 16. januar 2015 disputerer John Emeka Udegbunam for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15. 

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Udegbunam forsvarer avhandlingen “Improved Well Design with Risk and Uncertainty Analysis”. Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Disputasen avholdes ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, inngang sør, rom E-164 kl. 12.15.

Den forutgående prøveforelesningen starter kl. 10.00, samme sted. Tema for prøveforelesningen er “The use of Probabilistic Methods to predict Well Construction Duration and Cost”.

Disputasen blir ledet av Hans Borge, leder ved Institutt for Petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Alle interesserte er velkomne. 

Portrettfoto av John Emeka Udegbunam, som tar doktorgraden i petroleumsteknologi

John Emeka Udegbunam tar doktorgraden i petroleumsteknologi