Et profilbilde

Professor II
Geir Sverre Braut { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Geir Sverre Braut", "tel": "", "email": "geir.s.braut@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Tlf priv/mob +47 51 51 37 76
Merknader E-post hovudarbeidsstad: gsb@sus.no

Forskningsområder

Samfunnssikkerheit
Tilsyn
Læring av hendingar

Utvalgte publikasjoner

Johansen LT, Braut GS, Andresen JF, Øian P. An evaluation by the Norwegian Health Care Supervision Authorities of events involving death or injuries in maternity care. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2018. DOI: 10.1111/aogs.13391

Bergerød IJ, Gilje B, Braut GS, Wiig S. Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety - a qualitative cross-case study as basis for theory development. BMC Health Services Research, 2018. ISSN 1472-6963. DOI: 10.1186/s12913-018-3141-7

Fintland I, Østebø S, Braut GS. Statlig tilsyn - bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2017;20(1-2): 90?108.

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Høyland SA, Braut GS, Søreide E. Exploring how lay rescuers overcome barriers to provide cardiopulmonary resuscitation: a qualitative study. Prehospital and Disaster Medicine, 2017. ISSN 1049-023X. Volum 32. Hefte 1. s. 27-32. DOI: 10.1017/S1049023X16001278

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Braut GS, Søreide E. Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: A qualitative study. ISSN 2044-6055. BMJ Open, 2016. Volum 6:e010671. Hefte 5. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010671


Braut GS. Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting ? Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning. I: Førde R, Kjelland M, Stridbeck U [red]. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse, 70 år. Oslo: Gyldendal juridisk, 2016: 101-114.


Fintland I, Braut GS. "... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" - fortellinger fra et skolehjem. Socialmedicinsk Tidskrift, 2016. Volum 93. Hefte 2. s. 199-206.


Lavik MH, Braut GS. Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.. Omsorg, 2016. Volum 33. Hefte 1. s. 15-19.


Hovlid E, Høifødt H, Smedbråten B, Braut GS. A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research, 2015; 15:405. doi: 10.1186/s12913-015-1068-9.


Braut, GS, Fintland, I. Tilsyn og endring. I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn: risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 302-307.


Braut GS, Fintland I. Fra armod til overflod. En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Haugen, TH, Reilstad, JI, Svensson, J. Ka då ittepå. Vi har problemer vi må slutte å snakke om. Stavanger: noCUBE, 2015: 135-146.


Njå O Bjelland H, Braut GS.  Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger, 2015 (ISBN 978-82-490-0849-0) 69 s. Rapport IRIS(3).


Åsprang AF, Frich JC, Braut GS. Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study. Transfusion and Apheresis Science, 2015. doi:10.1016/j.transci.2015.04.015


Rimstad R, Braut GS. Literature review on medical incident command. Prehospital and Disaster medicine, 2015. doi:10.1017/S1049023X15000035


Braut GS, Solberg Ø, Njå O. Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents. Transportation Research Part A, 2014; 354-366. doi: 10.1016/j.tra.2014.08.013


Bjelland H, Njå O, Heskestad AW, Braut GS. The concepts of safety level and safety margin: framework for fire safety design of novel buildings. Fire Technology, 2015; 51, 409?441. doi: 10.1007/s10694-014-0400-y


Rimstad R, Njå O, Rake EL, Braut GS. Incident command and information flow in a large-scale emergency operation. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2014; 22 (1): 29-38.


Fintland I, Braut GS ?Du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei?. Forvaltingsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskingsarbeid. I: Bjørke G,  Jarning H, Eikeland O. Ny praksis - ny kunnskap : om utviklingsarbeid som sjanger. Oslo: ABM-media, 2013; 89-106.


Hannisdal E, Arianson H, Braut GS, Schlichting E, Vinnem JE A risk analysis of cancer care in Norway. The Top 16 Patient Safety Hazards. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2013; 39 (11): 511-516.


Sommer M, Braut GS, Njå O. A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management, 2013; 9 (2): 151?169.


Fintland I, Martin JM, Braut GS Living in a box, or a genie in a bottle? Archives as a backbone for corporate storytelling. Journal of Management and Strategy, 2013; 4 (3): 9-15.


Braut GS, Njå O. Components of a tool to address learning from accident investigation. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013; Volume 6, December, p. 40?49.


Lindøe P, Baram M, Braut GS. Risk regulation and proceduralization: an assessment of Norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry. In: Bieder C, Bourrier M. Trapping safety into rules: how desirable or avoidable is proceduralization? Farnham: Ashgate, 2013; p. 69-86.

Pågående forskning

Effektar av statleg tilsyn.

Risikoforhold knytt til samfunnsstrukturar og tenesteyting.

Arbeidserfaring

Seniorrådgjevar, Helse Stavanger HF, 2014-
Professor II (samfunnstryggleik), Universitetet i Stavanger, 2014-
Professor II (helsefag), Høgskulen på Vestlandet, 2014-
Assisterande direktør, Statens helsetilsyn, 2001-2013.
Fylkeslege, Rogaland, 1994-2001.
Assisterande fylkeslege, Rogaland, 1985-1994.
Førstelektor II (helse- og tryggleiksfag), Høgskolen Stord/Haugesund, 2002-2013.
Universitetslektor (II)/forskarassistent, Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, 1992-1994.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lunde, Albert; Njå, Ove (veileder); Braut, Geir Sverre (veileder) (2019). Risk management in Norwegian avalanche rescue operations : managing uncertainty, complexity, over-commitment and the long-term monitoring of accident risk. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276448849. 179 s.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. 317 s.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2015). RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. 322 s.
 • Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (2015). Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0849-0. 69 s.
 • Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben Hempel (2012). Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. 288 s.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar; Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 205 s.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Ombod for tenestemottakaren - og for befolkninga?. Pasientombodet i Oslo. 1 s.
 • Agledal, Stein-Are; Braut, Geir Sverre; Gjærum, Marit; Hofmann, Bjørn; Paulsrud, Kari; Storås, Jon; Ruud, Håkon; Skårseth, Solveig; Talseth, Randi; Vollen, Ole Marius; Schillinger, Jon Arild; Walstad, Marte; Wold, Jan Egil; Ørstavik, Sunniva; Stolpe, Grethe (2006). Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Sosial- og helsedirektoratet. 100 s.
 • Braut, Geir Sverre; Dale, Jan Helge; Gullestad, Birgitte; Halvorsen, Marit; Kjellevold, Alice; Lommerud, Kjell Erik; Mandal, Odd; Røkke, Mona; Sund, Valborg Ellen; Vist, Ottar; Bernt, Jan Fridthjof (2004). Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (NOU-Norges offentlige utredninger 2004:18). NOU Norges offentlige utredninger. Statens Forvaltningstjeneste. ISBN 82-583-0793-2. 178 s.
 • Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten (2020). Tvilsom helsegevinst.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Eit forsvar for føretaksstraffa.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Kva er det viktigaste i helsetenesta? Enno eit kapittel i prioriteringssoga.
 • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri (2018). Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Omdal, Roald; Braut, Geir Sverre (2018). Kronisk fatigue - ei utfordring i klinisk praksis.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Bleskestad, Inger Hjørdis; Braut, Geir Sverre (2017). Unntak fra taushetsplikten?.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2017). Developments in analysis of severe adverse events in healthcare – Policy and practice in Norway. Working on Safey; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2015). Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt. Stavanger kommune; 2015-11-19.
 • Braut, Geir Sverre (2014). Korleis fungerer den norske beredskapen?.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2014). Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom. Den norske kirke; 2014-09-17.
 • Bjelland, Henrik; Heskestad, Atle William; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2013). Fire safety management and socio-technical relationships: Exploring theories of safety constraints and coherence principles. SRA Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2013). The role of regulators in improving safety and quality. 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2012). Group Supervision within an alternative path for qualifying university teachers at a doctoral level. 2012-04-02 - 2012-04-03.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Er det mogeleg for helsepersonellet å følgje alle regelverkskrav? Ja, dersom regelverket byggjer på god medisin.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Legen som forvaltar av rettslege reglar.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon.
 • Flesland, O; Asprang, A.F.; Braut, Geir Sverre; Steinsvag, C.T.; Espinosa, Aurora Fernandez; Helgeland, Jon (2012). Three Methods for Evaluating the Quality and Safety of Blood Banks Give Different Results.
 • Høyland, Sindre; Braut, Geir Sverre (2012). Svikt kan vendes til styrke.
 • Braut, Geir Sverre (2011). Sårbare system - viktige å kartleggje gjennom risikoanalysar.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2011). "Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt." Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2011). Empowered agents or empowered agencies? Assessing the Risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. 2011-09-19 - 2011-11-22.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Alkohol og folkehelse - eit evigvarande tema med mykje god, men upopolær kunnskap.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helserett for dei særleg interesserte.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Lettlesen innføringsbok i ny utgåve.
 • Lindøe, Preben; Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre; Baram, Michael (2010). Risk Regulation and Prozeduralization. An Assessment of the Norwegian and US Risk Regulation in Offshore Oil and Gas industry. 2010-11-09 - 2010-11-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Components of a tool to address learning from accident investigation in the offshore industry. 2010-06-06 - 2010-06-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem lærer av ulykkesgranskninger?.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helse er også eit medisinsk fenomen.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Risiko er eit ord som kan bety mykje - og i miljøretta helsevern treng vi risiko i mange tydingar.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Skarp og nøktern observatør - bokmelding.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Investigation of incidents in systems designed or developed on basis of risk analyses. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Nyttig og grundig oppdatering om strålevern.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Redusert luftforureining gir auka levealder.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Årsaker er ikkje til å spøke med!.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Grundig og godt om forsking på profesjonar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helsefremjande arbeid verkar - og har biverknader.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helserett for vidarekomne.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Presidentkandidatane i USA vil ha meir førebygging for å spare pengar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Public health emergency preparedness.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2008). Risk Regulation in the Northe Sea: A common law perspective on Norwegian legislation. 2008-09-30 - 2008-10-04.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Aldersskilnader i folk sitt verdigrunnlag - har det noko å seie for miljøretta helsevern?.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Sosiale skilnader i helse - blir dei større når ein snakkar om dei?.
 • Braut, Geir Sverre; Vist, Jostein (2007). Trusfridom i møte med profesjonelle hjelpere.
 • Braut, Geir Sverre (2007). As demandas de protecão da sociedade e os direitos individuais na legislacão de saúde - exemplos da Noruega. Trade-off between protective needs of society and individual rights in health legislation - examples from Norway.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Offensivt anti-tabuskrift om dødeleg alvor.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Det du ikkje torer å snakke med kollegaen din om, er truleg ikkje profesjonelt!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Journalistikk handlar om å finne små bitar og stykke som kan gi eit sannare bilete!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Kva kan vi lære av Columbia-ulykka i 2003?.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Medisinsk etterretning - ein del av beredskapsarbeidet.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Urein luft og barn går ikkje godt i saman.
 • Braut, Geir Sverre; Grammeltvedt, Gorm Are (2006). God praksis og faglig forsvarlighet - to sider av samme sak.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Klinisk kvardagsantropologi.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Miljøretta helsevern og ny lov om sosial- og helsetenesta. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Praktisk og nyttig om kvalitetsutvikling.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Ambisiøst legejus-prosjekt.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Klassikar i ny utgåve.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Positivt pust frå ei tid som er forbi?.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Rettar og plikter i helsetenesta.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Take my advice, I am not using it! Synspunkt på samfunnsmedisinsk rådgjeving.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.