Et profilbilde

Professor II
Geir Sverre Braut { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Geir Sverre Braut", "tel": "", "email": "geir.s.braut@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Tlf priv/mob +47 51 51 37 76
Merknader E-post hovudarbeidsstad: gsb@sus.no

Forskningsområder

Samfunnssikkerheit
Tilsyn
Læring av hendingar

Utvalgte publikasjoner

Johansen LT, Braut GS, Andresen JF, Øian P. An evaluation by the Norwegian Health Care Supervision Authorities of events involving death or injuries in maternity care. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2018. DOI: 10.1111/aogs.13391

Bergerød IJ, Gilje B, Braut GS, Wiig S. Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety - a qualitative cross-case study as basis for theory development. BMC Health Services Research, 2018. ISSN 1472-6963. DOI: 10.1186/s12913-018-3141-7

Fintland I, Østebø S, Braut GS. Statlig tilsyn - bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2017;20(1-2): 90?108.

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Høyland SA, Braut GS, Søreide E. Exploring how lay rescuers overcome barriers to provide cardiopulmonary resuscitation: a qualitative study. Prehospital and Disaster Medicine, 2017. ISSN 1049-023X. Volum 32. Hefte 1. s. 27-32. DOI: 10.1017/S1049023X16001278

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Braut GS, Søreide E. Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: A qualitative study. ISSN 2044-6055. BMJ Open, 2016. Volum 6:e010671. Hefte 5. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010671


Braut GS. Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting ? Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning. I: Førde R, Kjelland M, Stridbeck U [red]. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse, 70 år. Oslo: Gyldendal juridisk, 2016: 101-114.


Fintland I, Braut GS. "... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" - fortellinger fra et skolehjem. Socialmedicinsk Tidskrift, 2016. Volum 93. Hefte 2. s. 199-206.


Lavik MH, Braut GS. Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.. Omsorg, 2016. Volum 33. Hefte 1. s. 15-19.


Hovlid E, Høifødt H, Smedbråten B, Braut GS. A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research, 2015; 15:405. doi: 10.1186/s12913-015-1068-9.


Braut, GS, Fintland, I. Tilsyn og endring. I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn: risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 302-307.


Braut GS, Fintland I. Fra armod til overflod. En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Haugen, TH, Reilstad, JI, Svensson, J. Ka då ittepå. Vi har problemer vi må slutte å snakke om. Stavanger: noCUBE, 2015: 135-146.


Njå O Bjelland H, Braut GS.  Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger, 2015 (ISBN 978-82-490-0849-0) 69 s. Rapport IRIS(3).


Åsprang AF, Frich JC, Braut GS. Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study. Transfusion and Apheresis Science, 2015. doi:10.1016/j.transci.2015.04.015


Rimstad R, Braut GS. Literature review on medical incident command. Prehospital and Disaster medicine, 2015. doi:10.1017/S1049023X15000035


Braut GS, Solberg Ø, Njå O. Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents. Transportation Research Part A, 2014; 354-366. doi: 10.1016/j.tra.2014.08.013


Bjelland H, Njå O, Heskestad AW, Braut GS. The concepts of safety level and safety margin: framework for fire safety design of novel buildings. Fire Technology, 2015; 51, 409?441. doi: 10.1007/s10694-014-0400-y


Rimstad R, Njå O, Rake EL, Braut GS. Incident command and information flow in a large-scale emergency operation. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2014; 22 (1): 29-38.


Fintland I, Braut GS ?Du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei?. Forvaltingsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskingsarbeid. I: Bjørke G,  Jarning H, Eikeland O. Ny praksis - ny kunnskap : om utviklingsarbeid som sjanger. Oslo: ABM-media, 2013; 89-106.


Hannisdal E, Arianson H, Braut GS, Schlichting E, Vinnem JE A risk analysis of cancer care in Norway. The Top 16 Patient Safety Hazards. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2013; 39 (11): 511-516.


Sommer M, Braut GS, Njå O. A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management, 2013; 9 (2): 151?169.


Fintland I, Martin JM, Braut GS Living in a box, or a genie in a bottle? Archives as a backbone for corporate storytelling. Journal of Management and Strategy, 2013; 4 (3): 9-15.


Braut GS, Njå O. Components of a tool to address learning from accident investigation. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013; Volume 6, December, p. 40?49.


Lindøe P, Baram M, Braut GS. Risk regulation and proceduralization: an assessment of Norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry. In: Bieder C, Bourrier M. Trapping safety into rules: how desirable or avoidable is proceduralization? Farnham: Ashgate, 2013; p. 69-86.

Pågående forskning

Effektar av statleg tilsyn.

Risikoforhold knytt til samfunnsstrukturar og tenesteyting.

Arbeidserfaring

Seniorrådgjevar, Helse Stavanger HF, 2014-
Professor II (samfunnstryggleik), Universitetet i Stavanger, 2014-
Professor II (helsefag), Høgskulen på Vestlandet, 2014-
Assisterande direktør, Statens helsetilsyn, 2001-2013.
Fylkeslege, Rogaland, 1994-2001.
Assisterande fylkeslege, Rogaland, 1985-1994.
Førstelektor II (helse- og tryggleiksfag), Høgskolen Stord/Haugesund, 2002-2013.
Universitetslektor (II)/forskarassistent, Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, 1992-1994.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aasland, Tora; Braut, Geir Sverre (2019). Cooperation in Norwegian search and rescue services as seen by voluntary organizations.. International Public Management Review. ISSN 1662-1387. Volum 16. Hefte 2. s. 7-25.
 • Grottenberg, Lars Ole; Njå, Ove; Tøssebro, Erlend; Braut, Geir Sverre; Bragstad, Karoline; Grøneng, Gry Marysol (2019). Detecting Influenza Outbreaks Based on Spatiotemporal Information from Urban Systems. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISSN 1863-2246. s. 87-106. DOI: 10.1007/978-3-030-05330-7_4.
 • Lunde, Albert; Braut, Geir Sverre (2019). Overcommitment: Management in Helicopter Emergency Medical Services in Norway. Air Medical Journal. ISSN 1067-991X. Volum 38. Hefte 3. s. 168-173. DOI: 10.1016/j.amj.2019.03.003.
 • Lunde, Albert; Braut, Geir Sverre (2019). The Concept of Overcommitment in Rescue Operations: Some Theoretical Aspects Based on Empirical Data. Air Medical Journal. ISSN 1067-991X. Volum 38. Hefte 5. s. 343-349. DOI: 10.1016/j.amj.2019.05.008.
 • Aasland, Tora; Braut, Geir Sverre (2018). Ressursene som finner hverandre. Samvirke - lokal arbeidsform eller sentralt styringsprinsipp?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 55. Hefte 2. s. 178-197. DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2018-02-06.
 • Andresen, Jan Fredrik; Braut, Geir Sverre (2018). Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 185-190.
 • Bergerød, Inger Johanne; Braut, Geir Sverre; Wiig, Siri (2018). Resilience From a Stakeholder Perspective: The role of Next of Kin in cancer care. Journal of patient safety. ISSN 1549-8417. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000532.
 • Bergerød, Inger Johanne; Gilje, Bjørnar; Braut, Geir Sverre; Wiig, Siri (2018). Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety – a qualitative cross-case study as basis for theory development. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. Volum 18. Hefte 324. DOI: 10.1186/s12913-018-3141-7.
 • Braut, Geir Sverre; Øgar, Petter (2018). Skjønnsutøvelse og fortolkning. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 107-117.
 • Grottenberg, Lars Ole; Njå, Ove; Tøssebro, Erlend; Braut, Geir Sverre; Tønnessen, Ragnhild; Grøneng, Gry Marysol (2018). Detecting flu outbreaks based on spatiotemporal information from urban systems - designing a novel study. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. ISSN 1682-1750. Volum 42. Hefte 3/W4. s. 231-237. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-231-2018.
 • Johansen, Lars Thomas; Braut, Geir Sverre; Andresen, Jan Fredrik; Øian, Pål (2018). An evaluation by the Norwegian Health Care Supervision Authorities of events involving death or injuries in maternity care. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. Volum 97. Hefte 10. s. 1206-1211. DOI: 10.1111/aogs.13391.
 • Kringen, Olav Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre (2018). Innledning. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 11-23.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Oppsummering og utfordringer. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 292-298.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2018). Developments in analysis of severe adverse events in healthcare - policy and practice in Norway. I: Prevention of Accidents at Work: Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017), October 3-6, 2017, Prague, Czech Republic. Taylor & Francis. ISBN 9781138037960. s. 39-45.
 • Fintland, Ine; Østebø, Synnøve; Braut, Geir Sverre (2017). Statlig tilsyn – bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Volum 20. Hefte 1-2. s. 90-108.
 • Hovlid, Einar; Frich, Jan C; Walshe, Kieran; Nilsen, Roy Miodini; Flaatten, Hans; Braut, Geir Sverre; Helgeland, Jon; Teig, Inger Lise; Harthug, Stig (2017). Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design. BMJ Open. ISSN 2044-6055. Volum 7:e016213. Hefte 9. s. 1-16. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016213.
 • Njå, Ove; Solberg, Øivind; Braut, Geir Sverre (2017). Uncertainty - Its ontological status and relation to safety. I: The Illusion of Risk Control : what does it take to live with uncertainty?. Springer. ISBN 978-3-319-32938-3. s. 5-22.
 • Braut, Geir Sverre (2016). Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting – Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning.. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49372-8. s. 101-114.
 • Fintland, Ine; Braut, Geir Sverre (2016). "... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" - fortellinger fra et skolehjem. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT). ISSN 0037-833X. Volum 93. Hefte 2. s. 199-206.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2016). Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. Volum 33. Hefte 1. s. 15-19.
 • Mathiesen, Wenche Torunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Braut, Geir Sverre; Søreide, Eldar (2016). Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: A qualitative study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. Volum 6:e010671. Hefte 5. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010671.
 • Mathiesen, Wenche Torunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Høyland, Sindre Aske; Braut, Geir Sverre; Søreide, Eldar (2016). Exploring how lay rescuers overcome barriers to provide cardiopulmonary resuscitation: A qualitative study. Prehospital and Disaster Medicine. ISSN 1049-023X. Volum 32. Hefte 1. s. 27-32. DOI: 10.1017/S1049023X16001278.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2015). Fra Armod til overflod - En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Vi har problem vi må slutte å snakke om. noCUBE. ISBN 9788299654357. s. 135-146.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2015). Tilsyn og endring. I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. s. 302-307.
 • Braut, Geir Sverre; Holmboe, Jørgen (2015). Pasientsikkerhet - dagens strukturer. I: Pasientsikkerhet teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024813. s. 47-61.
 • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre (2015). Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid.. I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. s. 33-56.
 • Hovlid, Einar; Høifødt, Helge; Smedbråten, Bente; Braut, Geir Sverre (2015). A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. Volum 15:405. s. 1-11. DOI: 10.1186/s12913-015-1068-9.
 • Rimstad, Rune; Braut, Geir Sverre (2015). Literature review on medical incident command. Prehospital and Disaster Medicine. ISSN 1049-023X. Volum 30. Hefte 2. s. 205-215. DOI: 10.1017/S1049023X15000035.
 • Åsprang, Aud Frøysa; Frich, Jan C; Braut, Geir Sverre (2015). Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study. Transfusion and Apheresis Science. ISSN 1473-0502. Volum 53. Hefte 2. s. 228-232. DOI: 10.1016/j.transci.2015.04.015.
 • Bjelland, Henrik; Njå, Ove; Heskestad, Atle William; Braut, Geir Sverre (2014). The Concepts of Safety Level and Safety Margin: Framework for Fire Safety Design of Novel Buildings. Fire technology. ISSN 0015-2684. Volum 51. Hefte 2. s. 409-441. DOI: 10.1007/s10694-014-0400-y.
 • Braut, Geir Sverre; Solberg, Øivind; Njå, Ove (2014). Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents. Transportation Research Part A: Policy and Practice. ISSN 0965-8564. Volum 69. s. 354-366. DOI: 10.1016/j.tra.2014.08.013.
 • Rimstad, Rune; Njå, Ove; Rake, Eivind L.; Braut, Geir Sverre (2014). Incident command and information flows in a large-scale emergency operation. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. Volum 22. Hefte 1. s. 29-38. DOI: 10.1111/1468-5973.12033.
 • Braut, Geir Sverre; Njå, Ove (2013). Components of a tool to address learning from accident investigation. International Journal of Disaster Risk Reduction. ISSN 2212-4209. Hefte 6. s. 40-49. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2013.03.006.
 • Fintland, Ine W; Martin, Janet B.; Braut, Geir Sverre (2013). Living in a box, or a genie in a bottle?: archives as a backbone for corporate storytelling. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965. Volum 4. Hefte 3. s. 9-15. DOI: 10.5430/jms.v4n3p9.
 • Fintland, Ine; Braut, Geir Sverre (2013). "du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei" : forvaltningsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskningsarbeid. I: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-06-9. s. 89-105.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2013). Risk regulation and proceduralization: an assessment of norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry. I: Trapping safety into rules : how desirable or avoidable is proceduralization?. Ashgate. ISBN 978-1-4094-5226-3. s. 69-86.
 • Sommer, Morten; Braut, Geir Sverre; Njå, Ove (2013). A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management. ISSN 1471-4825. Volum 9. Hefte 2. s. 151-169. DOI: 10.1504/IJEM.2013.055161.
 • Braut, Geir Sverre; Hellebust, Celma Regina (2012). Regulated Self-Regulation or External Control? Effects of Different Legislative Approaches in the Petroleum Sector in Norway and Brazil. SPE Economics & Management. ISSN 2150-1173. Volum 4. Hefte 2. s. 115-118. DOI: 10.2118/126422-PA.
 • Braut, Geir Sverre; Rake, Eivind L.; Aanestad, Ragnhild; Njå, Ove (2012). Risk images as basis for decisions related to provision of public services. Risk Management: An International Journal. ISSN 1460-3799. Volum 14. Hefte 1. s. 60-76. DOI: 10.1057/rm.2011.18.
 • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre (2012). Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. s. 31-53.
 • Kringen, Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre (2012). Innledning. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. s. 11-28.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2012). Empowered agents or empowered agencies? : Assessing the risk regulatory :regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1717-1724.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Vastveit, Kirsti (2012). Evaluation of regional risk analyses in Norway. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1571-1578.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Vika, Ove Erik (2012). Bending the rules in the commercial goods road transport sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Volum 48. s. 2336-2350. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1205.
 • Vastveit, Kirsti; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Holte, Mads Ruge (2012). A discussion on expert judgments in national risk analyses. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1407-1415.
 • Braut, Geir Sverre (2011). Legal requirements related to governance of health services. I: Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40081-8. s. 129-138.
 • Braut, Geir Sverre (2011). The requirement to practice in accordance with sound professional standards. I: Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40081-8. s. 139-149.
 • Braut, Geir Sverre; Holt, Jette (2011). Meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection - the infectious stigma of our time?. Journal of Hospital Infection. ISSN 0195-6701. Volum 77. Hefte 2. s. 148-152.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2011). INVESTIGATION OF INCIDENTS IN SYSTEMS DESIGNED OR DEVELOPED ON THE BASIS OF RISK ANALYSES. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 15. Hefte 1.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Heilskaplege tenester - nytt fagfelt, men ikkje nytt fenomen. I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016368. s. 41-46.
 • Braut, Geir Sverre; Grammeltvedt, Gorm Are; Rognum, Torleiv Ole (2010). Plikter og rettigheter ved ytelse av helsehjelp. I: Lærebok i rettsmedisin. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-33497-7. s. 61-73.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E. (2010). Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere - erfaringer fra tilsyn. I: Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Seraf. ISBN 978-82-93019-01-5. s. 25-39.
 • Braut, Geir Sverre; Vist, Jostein jr. (2010). Faglig forsvarlighet - garanti og grense. I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016368. s. 58-65.
 • Rognum, Torleiv; Braut, Geir Sverre (2010). Andre lover som regulerer medisinsk virksomhet. I: Lærebok i rettsmedisin. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-33497-7. s. 98-102.
 • Braut, Geir Sverre; Holmboe, Jørgen (2010). Den norske helsetjenesten - struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv. I: Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01369-5. s. 30-43.
 • Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben (2010). Risk regulation in The North Sea: a common law perspective on Norwegian legislation. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 14. Hefte 1.
 • Hellebust, Celma Regina; Braut, Geir Sverre (2010). A comparison of regulations on work related health in the petroelum sector in Brazil and Norway Uma comparacão das regulacões de trabalho relacionadas à protecão da saúde no sector petroleiro do Brasil e da Noruega. Revista de Direito Sanitário. ISSN 1516-4179. Volum 11. Hefte 1. s. 47-59.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2010). Risk regulation in the Norwegian petroleum industry : robustness and changing methods of operation. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 2247-2253.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Learning from accidents (incidents) : theoretical perspectives on investigation reports as educational tools. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 9-15.
 • Njå, Ove; Rake, Eivind L.; Aanestad, Ragnhild; Braut, Geir Sverre (2010). Risk based thinking is more important than accurate risk modelling : adiscussion of risk assessment tools as basis for two categories of decisions. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. s. 2169-2175.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. Volum 26. Hefte 3. s. 45-48.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Statens helsetilsyn og den alternative behandlaren. I: Norheim, A.J. 2009. Komplementær og alternativ medisin. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 78-85.
 • Braut, Geir Sverre; Bjørke, Gerd (2009). To karrierevegar - jamstilte, men ulike. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 32. Hefte 4. s. 40-50.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2009). To karrierevegar - jamstilte, men ulike. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 32. Hefte 4. s. 45-55.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Medisinen i møte med samfunn og menneske. I: Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 40-62.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E. (2008). Tilsyn og kontroll med helsetenesta. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M. Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 581-592.
 • Hanssen, Lars E.; Braut, Geir Sverre (2007). Tilsyn med risikoperspektiv. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. Volum 4. Hefte 2. s. 104-110.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Utviklinga av eldreomsorga - velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvalting. I: Nord R, Eilertsen G, Bjerkreim T. Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk. s. 147-155.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Utviklinga av eldreomsorga - velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvalting. I: Nord R, Eilertsen G, Bjerkreim T. Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk. s. 147-155.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Dei brennande hjarta - Kunsten å brenne utan å brenne seg ut. I: La oss huske hverandre som vi er! "Festlig skrift" til Toril Hagerup-Jenssens 60 års dag. Helsetilsynet/Fylkesmannen i Vest-Agder. s. 24-26.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Eg veit ikkje. Skal eg vakte bror min? Om eigenkontroll og tilsyn i etisk perspektiv. I: Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Unipub forlag. s. 143-152.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Rettslege rammer for pasientar og helsepersonell. I: Sosialmedisin - i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. s. 139-162.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Do we need a national agenda to change our culture of care?. ?. Volum 11. Hefte 2. s. 83-84.
 • Braut, Geir Sverre (2003). General information on Norway: The country, people, health, disease, health personnel and the financing of health care. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 11-16.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Helsa, samfunnet og individet - medisinens evige dilemma. I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31114-5. s. 41-50.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Krav til rusmiddelarbeid i helsetenesta. ?. Volum 123. Hefte 1. s. 49-51.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Legislation on mother and child care. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 119-123.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Litt teknikk, god tenking og mykje vilje - om økonomiske evalueringar ved prioritering av helsetenestetiltak. I: Verdien av liv og helse. Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer?. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. s. 69-73.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Norske forventningar i utanlandsk kontekst: verdiar, normer og tilsyn ved norske helsetenester i utlandet. I: Hovland, BM og Aagedal O (red). Det norske Spania - i sol og skygge. Diakonhjemmets høgskole, Forskningsavdelingen. s. 59-62.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Praksisbasert legeutdanning til beste for alle. ?. Volum 123. Hefte 16.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Public legislation and professional self-regulation: quality and safety efforts in Norwegian health care. I: Youngberg BJ, Hatlie MJ (eds). The patient safety handbook. Jones and Bartlett Publishers. s. 507-520.
 • Braut, Geir Sverre (2003). The legal position of the medical practitioner in primary health care service. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 98-103.
 • Braut, Geir Sverre (2003). The requirement to practice in accordance with sound professional standards. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 91-97.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E (2003). Helsemessig beredskap. I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31114-5. s. 575-584.
 • Braut, Geir Sverre; Rognum, Torleiv Ole (2001). Legers rettigheter og plikter. I: Lærebok i rettsmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-28073-8. s. 39-49.
 • Rognum, Torleiv Ole; Braut, Geir Sverre (2001). Andre lover av særlig betydning for legevirksomhet. I: Lærebok i rettsmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-28073-8. s. 21-24.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. 317 s.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2015). RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. 322 s.
 • Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (2015). Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0849-0. 69 s.
 • Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben Hempel (2012). Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. 288 s.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar; Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 205 s.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Ombod for tenestemottakaren - og for befolkninga?. Pasientombodet i Oslo. 1 s.
 • Agledal, Stein-Are; Braut, Geir Sverre; Gjærum, Marit; Hofmann, Bjørn; Paulsrud, Kari; Storås, Jon; Ruud, Håkon; Skårseth, Solveig; Talseth, Randi; Vollen, Ole Marius; Schillinger, Jon Arild; Walstad, Marte; Wold, Jan Egil; Ørstavik, Sunniva; Stolpe, Grethe (2006). Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Sosial- og helsedirektoratet. 100 s.
 • Braut, Geir Sverre; Dale, Jan Helge; Gullestad, Birgitte; Halvorsen, Marit; Kjellevold, Alice; Lommerud, Kjell Erik; Mandal, Odd; Røkke, Mona; Sund, Valborg Ellen; Vist, Ottar; Bernt, Jan Fridthjof (2004). Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (NOU-Norges offentlige utredninger 2004:18). NOU Norges offentlige utredninger. Statens Forvaltningstjeneste. ISBN 82-583-0793-2. 178 s.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Eit forsvar for føretaksstraffa.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Kva er det viktigaste i helsetenesta? Enno eit kapittel i prioriteringssoga.
 • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri (2018). Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Omdal, Roald; Braut, Geir Sverre (2018). Kronisk fatigue - ei utfordring i klinisk praksis.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Bleskestad, Inger Hjørdis; Braut, Geir Sverre (2017). Unntak fra taushetsplikten?.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2017). Developments in analysis of severe adverse events in healthcare – Policy and practice in Norway. Working on Safey; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2015). Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt. Stavanger kommune; 2015-11-19.
 • Braut, Geir Sverre (2014). Korleis fungerer den norske beredskapen?.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2014). Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom. Den norske kirke; 2014-09-17.
 • Bjelland, Henrik; Heskestad, Atle William; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2013). Fire safety management and socio-technical relationships: Exploring theories of safety constraints and coherence principles. SRA Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2013). The role of regulators in improving safety and quality. 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2012). Group Supervision within an alternative path for qualifying university teachers at a doctoral level. 2012-04-02 - 2012-04-03.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Er det mogeleg for helsepersonellet å følgje alle regelverkskrav? Ja, dersom regelverket byggjer på god medisin.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Legen som forvaltar av rettslege reglar.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon.
 • Flesland, O; Asprang, A.F.; Braut, Geir Sverre; Steinsvag, C.T.; Espinosa, Aurora Fernandez; Helgeland, Jon (2012). Three Methods for Evaluating the Quality and Safety of Blood Banks Give Different Results.
 • Høyland, Sindre; Braut, Geir Sverre (2012). Svikt kan vendes til styrke.
 • Braut, Geir Sverre (2011). Sårbare system - viktige å kartleggje gjennom risikoanalysar.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2011). "Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt." Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2011). Empowered agents or empowered agencies? Assessing the Risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. 2011-09-19 - 2011-11-22.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Alkohol og folkehelse - eit evigvarande tema med mykje god, men upopolær kunnskap.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helserett for dei særleg interesserte.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Lettlesen innføringsbok i ny utgåve.
 • Lindøe, Preben; Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre; Baram, Michael (2010). Risk Regulation and Prozeduralization. An Assessment of the Norwegian and US Risk Regulation in Offshore Oil and Gas industry. 2010-11-09 - 2010-11-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Components of a tool to address learning from accident investigation in the offshore industry. 2010-06-06 - 2010-06-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem lærer av ulykkesgranskninger?.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helse er også eit medisinsk fenomen.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Risiko er eit ord som kan bety mykje - og i miljøretta helsevern treng vi risiko i mange tydingar.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Skarp og nøktern observatør - bokmelding.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Investigation of incidents in systems designed or developed on basis of risk analyses. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Nyttig og grundig oppdatering om strålevern.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Redusert luftforureining gir auka levealder.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Årsaker er ikkje til å spøke med!.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Grundig og godt om forsking på profesjonar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helsefremjande arbeid verkar - og har biverknader.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helserett for vidarekomne.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Presidentkandidatane i USA vil ha meir førebygging for å spare pengar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Public health emergency preparedness.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2008). Risk Regulation in the Northe Sea: A common law perspective on Norwegian legislation. 2008-09-30 - 2008-10-04.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Aldersskilnader i folk sitt verdigrunnlag - har det noko å seie for miljøretta helsevern?.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Sosiale skilnader i helse - blir dei større når ein snakkar om dei?.
 • Braut, Geir Sverre; Vist, Jostein (2007). Trusfridom i møte med profesjonelle hjelpere.
 • Braut, Geir Sverre (2007). As demandas de protecão da sociedade e os direitos individuais na legislacão de saúde - exemplos da Noruega. Trade-off between protective needs of society and individual rights in health legislation - examples from Norway.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Offensivt anti-tabuskrift om dødeleg alvor.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Det du ikkje torer å snakke med kollegaen din om, er truleg ikkje profesjonelt!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Journalistikk handlar om å finne små bitar og stykke som kan gi eit sannare bilete!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Kva kan vi lære av Columbia-ulykka i 2003?.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Medisinsk etterretning - ein del av beredskapsarbeidet.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Urein luft og barn går ikkje godt i saman.
 • Braut, Geir Sverre; Grammeltvedt, Gorm Are (2006). God praksis og faglig forsvarlighet - to sider av samme sak.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Klinisk kvardagsantropologi.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Miljøretta helsevern og ny lov om sosial- og helsetenesta. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Praktisk og nyttig om kvalitetsutvikling.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Ambisiøst legejus-prosjekt.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Klassikar i ny utgåve.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Positivt pust frå ei tid som er forbi?.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Rettar og plikter i helsetenesta.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Take my advice, I am not using it! Synspunkt på samfunnsmedisinsk rådgjeving.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.