MENY

Konferanse om kvinner på flukt

Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Rogaland) og Amnesty International inviterer til konferanse på UiS. Tema er kvinner på flukt, asylpolitikk og menneskerettigheter.

Konferansen støttes av Fritt Ord og er åpen for alle. Påmelding sendes til s-naa@frisurf.no

Program:

08.30 Registrering, servering av kaffe/te.

09.00 Dagens konferansier, Tom Hetland, ønsker velkommen.

09.05 «UKJENT», kunsterisk innslag ved Gunhild Brænne Bjørnstad, Msamiru Kaabuka, Onebeat. Regi ved Anna Karin Fotland og musikk av Johan Egdetveit.

09.20 Åpningsforedrag. Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors

09.40 Asylprosessen og UNEs rolle som klageorgan, med fokus på kjønnsrelatert forfølgelse. Seniorrådgivere Jan Olav Barstad og Katrine Kleiven Mentzoni, Seksjon for generelle juridiske saker, UNE

10.00 Er menneskerettighetene ivaretatt i asylprosessen? Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver i Amnesty Norge

10.20 Spørsmålsrunde, Mollekleiv, Barstad, Kleiven Mentzoni og Ekeløve-Slydal

10.45 Pause, kaffe/te

11.00 Hvorfor ikke bare si det som det er – traumatiserte kvinners spesielle utfordringer. Jone Schanche Olsen, leder og overlege, og Aina Basilier Vaage, overlege, Ph.D, Transkulturelt senter, SUS

11.40 Spørsmålsrunde, Schanche Olsen og Vaage

11.50 Appell ved Rahel Tekle

12.00 Lunsj

12.40 «EN ASYLSAK». Utdrag fra en reell asylsak presentert av dramastudenter fra Universitetet i Stavanger

13.00 Advokatens møte med innvandringsregulerende hensyn. Anette Tendenes, advokat ved Familiens Advokater

13.20 Kjønnsrelatert forfølgelse – resultater fra en NOAS-undersøkelse. Rådgiver Jon Ole Martinsen, NOAS

13.40 Spørsmålsrunde, Tendenes og Martinsen

14.00 «Hvordan sikrer vi bedre rettssikkerhet for kvinner i asylprosessen?» Avsluttende paneldebatt under ledelse av Elisabeth Dyvik.

15.00 Slutt

Se flyer for konferansen (pdf)

Illustrasjon til konferansen «Kvinner på flukt»

Illustrasjon til konferansen «Kvinner på flukt»