Et profilbilde

Førsteamanuensis
Håkon Reiersen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Håkon Reiersen", "tel": "Telefon: 51832588", "email": "hakon.reiersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-221

Arkeolog og førsteamanuensis ved Avdeling samlinger. Arbeider med gjenstander fra metalltid, hovedsakelig eldre jernalder.
Associate professor of archaeology at the Dept. of Collections, Museum of Archaeology, Stavanger. PhD from the University of Bergen.

Undervisning

Forskningsområder

Research topics: Roman and Migration period Scandinavia, elites, centres of power, status objects, history of archaeological research.

https://stavanger.academia.edu/HåkonReiersen

Forskningsområdet mitt dekker særlig temaer knyttet til graver, gjenstander, elitemiljøer og maktsenter i Vest-Norge i eldre jernalder. I tillegg har jeg en forkjærlighet for faghistorie.

Jeg er medlem av forskernettverket "Internationales Sachsensymposion" og forskergruppen "Animals mediating the Real and the Imaginary (ARI)" ved AM, UiS.

Pressemelding doktorgrad: http://www.uib.no/node/109257

Sak om doktorgrad på forskning.no: http://forskning.no/2017/08/jernaldermakt-pa-jaeren/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-stavanger

Utvalgte publikasjoner

Stylegar, F.A. & H. Reiersen 2017: The Flaghaug Burials. I: D. Skre (red): Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. The Avaldsnes Royal Manor Project 1. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände, 104, s. 551-638.

Reiersen, H. 2017: Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Upublisert PhD-avhandling, UiB. Tilgjengelig fra: http://bora.uib.no/handle/1956/16247

Reiersen, H. 2011: Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäeologie in Schleswig, Sonderband des 61 Sachsensymposion, s. 157-170.

Stylegar, F.A, H. Reiersen, A. Pesch & O. Grimm 2011: To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland. Ett svar og flere spørsmål. Fornvännen, 106 (1), s. 8-25.

Reiersen, H. 2010: Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø. Nicolay skrifter, 3, «På sporet av romersk jernalder», s. 64-78.

De tre nederste tilgjengelig via Academia.edu:  https://stavanger.academia.edu/HåkonReiersen

Pågående forskning

"From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the court sites of south-western Norway." Paper ved det 68. Sachsensymposion i Canterbury. Artikkel under forberedelse.

"The death of serpent-head rings. Ritual destruction of Roman period elite insignia." Artikkel under forberedelse til artikkelsamling om "Charismatic Objects" ved KHM, UiO.

Planlagt prosjekt om en gruppe skjelettgraver fra folkevandringstid.


Arbeidserfaring

Fra 2018    Førsteamanuensis i arkeologi ved AM, UiS.

2015-2017 Prosjektansatt "Magasinrevisjon" ved AM, UiS.

2010-2015 Stipendiat AHKR, UiB. Disputas 2017.

2011-2014 Redaksjonssekretær "Norwegian Archaeological Review".

2007-2009 Diverse arkeologisk feltarbeid i Norge (UiB, UiO), Sverige (Uppåkra), England (Bamburgh castle) og Tyskland (Sievern/Bentumersiel). Museumsformidler ved UM, UiB.


Undervisning:

2016 Undervisning for lærerstudenter ved UiS i samfunnsfag (jernalder).

2010-2013 Undervisning ved AHKR, UiB, hovedsakelig i emnene ARK103 (eldre jernalder, BA, 15 sp, to semester, ett emneansvarlig) og ARK301 (feltkurs, MA, 15 sp, to semester).

2009 Undervisning ved IFF, UiB i emnet "Akademisk skriving" (BA, 10 sp).

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Reiersen, Håkon (2017). The Flaghaug Burials. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-042108-8. s. 551-638.
 • Reiersen, Håkon (2011). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäologie in Schleswig. ISSN 0909-0533. Volum Sonderband. s. 157-170.
 • Stylegar, Frans-Arne; Reiersen, Håkon; Pesch, Alexandra; Grimm, Oliver (2011). To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland. Ett svar og flere spørsmål. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 106. Hefte 1. s. 8-25.
 • Reiersen, Håkon; Bergsvik, Knut Andreas (2017). Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3990-4. 393 s.
 • Reiersen, Håkon (2012). Innberetning fra utgravning av boplasspor (id 108528-1) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2012). Rapport etter utgravning av gravminne (id 108528-2) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2011). Feltkurs for masterstudenter 2011. Innberetning fra utgravning på Bjorvollen, Stend, gnr. 97, bnr. 54, Fana, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2009). The Central Place of the Avaldsnes Area, SW Norway. An Analysis of Elites and Central Functions along Karmsund 200 BC - AD 1000. Universitetet i Bergen / Bergen Open Research Archive. 109 s.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Bernhard Hansons samling. Stavangers eldste oldsaksamling.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Ernst Sprockhoff. Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren.
 • Reiersen, Håkon (2016). Kuriositeter fra samlingene. Midlertidig utstilling, AM, UiS 2016.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Resultat frå PhD-prosjektet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2017). Bernhard Hansons samling av oldsaker.
 • Reiersen, Håkon (2017). Disputerer om maktsentre i eldre jernalder. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-08-17.
 • Reiersen, Håkon (2017). Dobbeltkam fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 12.
 • Reiersen, Håkon (2017). En eldre romertids grav av jysk type? Svar til Perry Rolfsen.
 • Reiersen, Håkon (2017). Etne - eit maktsenter i elder jernalder.
 • Reiersen, Håkon (2017). From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the court sites of south-western Norway. Internationales Sachsensymposion;
 • Reiersen, Håkon (2017). God drikke til jul.
 • Reiersen, Håkon (2017). Graver frå bronsealder til vikingtid.
 • Reiersen, Håkon (2017). Intervju i forbindelse med innlegget “Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill” på forsker standup, Forskningsdagene 2017. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-09-25.
 • Reiersen, Håkon (2017). Passar på kulturarven vår. Sveio-spor på Arkeologisk museum i Stavanger. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-12-21.
 • Reiersen, Håkon (2017). Salvekrukker fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11.
 • Reiersen, Håkon (2017). "Sentrumshuset" i Klauhauane. En eldre romertids grav av nordjysk type.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Publisert pressemelding i forbindelse med disputas. Bergens Tidende. [Avis]; 2017-08-23.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill. Universitetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2017). Å Vestland, Vestland. Intervju ved Elise Løvereide. www.framtida.no. [Internett]; 2017-10-03.
 • Reiersen, Håkon; Næss, Ragnhild Nordahl (2017). Jernalder-eliten bodde på Jæren. www.forskning.no. [Internett]; 2017-08-25.
 • Reiersen, Håkon (2016). En mystisk dyrefigur.
 • Reiersen, Håkon (2016). Forhistorisk fyrtøy. Gjenstander fra fortiden 10.
 • Reiersen, Håkon (2016). Fuglenåler. Gjenstander fra fortiden 7.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». TV Vest. [TV]; 2016-04-26.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». NRK Rogaland. [TV]; 2016-04-15.
 • Reiersen, Håkon (2016). Romernes grense mot nord i jernalderen. Barneuniversitetet, Forskningsdagene 2016. Arkeologisk museum, Universistetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Foredrag på Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes. Nordvegen Historiesenter;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Tirsdagsforedrag, Arkeologisk museum, UiS. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2015). En spansk en. Gjenstander fra fortiden 6.
 • Reiersen, Håkon (2015). Tåringer. Gjenstander fra fortiden 5.
 • Reiersen, Håkon (2013). Kong Ferkings gravplass, skipsnaust og gildehall. Neumanns registreringer på Ferkingstad, Karmøy.
 • Reiersen, Håkon (2013). Rituell destruksjon av ormehoderinger - en særegen praksis i tre vestnorske romertidsgraver. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2013). Romertidsgraven fra Hove. Et oppstykket, men sluttet funn.
 • Reiersen, Håkon (2013). Våpengraven ved naustet. Foreløpige resultater fra feltkursene på Bjorvollen, Stend 2011-12. 2013-01-24.
 • Reiersen, Håkon (2012). Arkeologen som skreiv NS-propaganda. Ei fortrengd faghistorie?.
 • Reiersen, Håkon (2012). Ei gullrik kvinnegrav frå Innbjoa.
 • Reiersen, Håkon (2012). Kom gjerne på besøk. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Bergensavisen. [Avis]; 2012-09-01.
 • Reiersen, Håkon (2012). Steinalderliv på Fjon. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2012-07-12.
 • Reiersen, Håkon (2012). Studenter avdekker mulig grav. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Fanaposten. [Avis]; 2012-09-04.
 • Reiersen, Håkon (2011). Mektige kvinner og menn frå Osterøy. Tankar kring eit gjenoppdaga sverd frå 300-talet på British Museum.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes-miljøet og deres allierte i yngre romertid. Nordvegen historiesenter; 2010-09-11.
 • Reiersen, Håkon (2010). Eit par forlagde bronsenøklar frå Kolstø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Museum Sønderjylland; 2010-09-12 - 2010-09-16.
 • Reiersen, Håkon (2009). Avaldsnes - ein sørvestnorsk sentralplass i yngre romartid?.