Et profilbilde

Førsteamanuensis
Håkon Reiersen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Håkon Reiersen", "tel": "Telefon: 51832588", "email": "hakon.reiersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-310

Arbeider med samlingsforvaltning av gjenstander fra bronsealder til middelalder, med hovedvekt på jernalder. Høsten 2019 utlånt 50% som saksbehandler ved MUST Stavanger maritime museum (epost: ).

Associate professor of archaeology at the Dept. of Collections, Museum of Archaeology, University of Stavanger. PhD from the University of Bergen.

Undervisning

Forskningsområder

Research topics: Iron Age Scandinavia, elites, centres of power, status objects, history of archaeological research.

Forskningen min kretser rundt gjenstander, graver, elitemiljøer og maktsenter i jernalderen, og arkeologisk faghistorie. For tiden er jeg involvert i forskningsprosjektet "Avaldsnes - Maktens havn", i samarbeid med Stavanger maritime museum. Jeg er medlem av forskernettverket "Internationales Sachsensymposion", forskergruppen "Animals mediating the Real and the Imaginary (ARI)" ved UiS og sitter i styret til Norsk ICOM.

Utvalgte publikasjoner

Reiersen, H. 2019: From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the Court sites of South-western Norway. Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (2), s. 245-257.

Reiersen, H. 2018: The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman Period. I: M. Vedeler, I.M. Røstad, E.S. Kristoffersen & Z.T. Glørstad (red.). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages, s. 31-55. Cappelen Damm Akademisk.

Stylegar, F.A. & H. Reiersen 2017: The Flaghaug Burials. I: D. Skre (red): Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. The Avaldsnes Royal Manor Project 1. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände, 104, s. 551-638.

Reiersen, H. 2017: Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Upublisert PhD-avhandling, UiB.

Reiersen, H. 2011: Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäeologie in Schleswig, Sonderband des 61 Sachsensymposion, s. 157-170.

Reiersen, H. 2010: Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø. Nicolay skrifter, 3, «På sporet av romersk jernalder», s. 64-78.

Pågående forskning

 • Koordinator i forskningsprosjektet "Avaldsnes - Maktens havn"
 • Eget forskningsprosjekt: "Skjelettgravene frå Skeie i Klepp"
 • Publisering av PhD-avhandlingen

Arbeidserfaring

Høst 2019  Saksbehandler 50% ved Stavanger maritime museum, MUST.

2018-d.d.   Førsteamanuensis i arkeologi ved AM, UiS.

2015-2017 Prosjektansatt "Magasinrevisjon" ved AM, UiS.

2010-2015 Stipendiat AHKR, UiB. Disputas 2017.

2011-2014 Redaksjonssekretær "Norwegian Archaeological Review".

2007-2009 Diverse arkeologisk feltarbeid i Norge (UiB, UiO), Sverige (Uppåkra), England (Bamburgh castle) og Tyskland (Sievern/Bentumersiel). Museumsformidler ved UM, UiB.


Undervisning:

2018-2019 Gjennomført Basiskurs i universitetspedagogikk

2016, 2019 Undervisning for lærerstudenter ved UiS i samfunnsfag MGL1050/2050 (bronsealder, jernalder, vikingtid, middelalder).

2010-2013 Undervisning ved AHKR, UiB, hovedsakelig i emnene ARK103 (eldre jernalder, BA, 15 sp) og ARK301 (feltkurs, MA, 15 sp).

2009 Undervisning ved IFF, UiB i emnet "Akademisk skriving" (BA, 10 sp).

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Reiersen, Håkon (2019). From Eketorp to Jæren. "Leader houses" in the Court sites of South-western Norway. Archäologisches Korrespondenzblatt. ISSN 0342-734X. Volum 49. Hefte 2. s. 245-257.
 • Reiersen, Håkon (2018). The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman period. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. s. 31-55.
 • Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Reiersen, Håkon (2017). The Flaghaug Burials. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-042108-8. s. 551-638.
 • Reiersen, Håkon (2011). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäologie in Schleswig. ISSN 0909-0533. Volum Sonderband. s. 157-170.
 • Stylegar, Frans-Arne; Reiersen, Håkon; Pesch, Alexandra; Grimm, Oliver (2011). To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland. Ett svar og flere spørsmål. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 106. Hefte 1. s. 8-25.
 • Reiersen, Håkon; Bergsvik, Knut Andreas (veileder) (2017). Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3990-4. 393 s.
 • Reiersen, Håkon (2012). Innberetning fra utgravning av boplasspor (id 108528-1) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2012). Rapport etter utgravning av gravminne (id 108528-2) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2011). Feltkurs for masterstudenter 2011. Innberetning fra utgravning på Bjorvollen, Stend, gnr. 97, bnr. 54, Fana, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2009). The Central Place of the Avaldsnes Area, SW Norway. An Analysis of Elites and Central Functions along Karmsund 200 BC - AD 1000. Universitetet i Bergen / Bergen Open Research Archive. 109 s.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Bernhard Hansons samling. Stavangers eldste oldsaksamling.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Ernst Sprockhoff. Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren.
 • Reiersen, Håkon (2016). Kuriositeter fra samlingene. Midlertidig utstilling, AM, UiS 2016.
 • Reiersen, Håkon (2019). Ein ny amulettstein med yngre runer frå Dalane i Rogaland.
 • Reiersen, Håkon (2019). Orden i sysakene. Gjenstander fra fortiden 17.
 • Reiersen, Håkon (2018). En gammel julegave. Gjenstander fra fortiden 16.
 • Reiersen, Håkon (2018). Om vestnorske maktsenter og det å fullføre et PhD-prosjekt. 2018-01-26.
 • Reiersen, Håkon (2018). TV-intervju laget av Andreas Iveland, mediestudent ved UiS, i forbindelse med debatt om formidling av jernalder/vikingtid. Disputas, episode 2. https://vimeo.com/296638462. [Internett]; 2018-10-23.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. 2018-01-25.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder, med fokus på Etne. 2018-02-26.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Resultat frå PhD-prosjektet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon; Selstø, Ragnhild Sofie; Pettersen, Pernille Filippa (2018). Vikingfylket Rogaland.
 • Reiersen, Håkon (2017). Bernhard Hansons samling av oldsaker.
 • Reiersen, Håkon (2017). Disputerer om maktsentre i eldre jernalder. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-08-17.
 • Reiersen, Håkon (2017). Dobbeltkam fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 12.
 • Reiersen, Håkon (2017). En eldre romertids grav av jysk type? Svar til Perry Rolfsen.
 • Reiersen, Håkon (2017). Etne - eit maktsenter i elder jernalder.
 • Reiersen, Håkon (2017). From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the court sites of south-western Norway. Internationales Sachsensymposion;
 • Reiersen, Håkon (2017). God drikke til jul.
 • Reiersen, Håkon (2017). Graver frå bronsealder til vikingtid.
 • Reiersen, Håkon (2017). Intervju i forbindelse med innlegget “Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill” på forsker standup, Forskningsdagene 2017. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-09-25.
 • Reiersen, Håkon (2017). Passar på kulturarven vår. Sveio-spor på Arkeologisk museum i Stavanger. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-12-21.
 • Reiersen, Håkon (2017). Salvekrukker fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11.
 • Reiersen, Håkon (2017). "Sentrumshuset" i Klauhauane. En eldre romertids grav av nordjysk type.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Publisert pressemelding i forbindelse med disputas. Bergens Tidende. [Avis]; 2017-08-23.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill. Universitetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2017). Å Vestland, Vestland. Intervju ved Elise Løvereide. www.framtida.no. [Internett]; 2017-10-03.
 • Reiersen, Håkon; Næss, Ragnhild Nordahl (2017). Jernalder-eliten bodde på Jæren. www.forskning.no. [Internett]; 2017-08-25.
 • Reiersen, Håkon (2016). En mystisk dyrefigur.
 • Reiersen, Håkon (2016). Forhistorisk fyrtøy. Gjenstander fra fortiden 10.
 • Reiersen, Håkon (2016). Fuglenåler. Gjenstander fra fortiden 7.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». TV Vest. [TV]; 2016-04-26.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». NRK Rogaland. [TV]; 2016-04-15.
 • Reiersen, Håkon (2016). Romernes grense mot nord i jernalderen. Barneuniversitetet, Forskningsdagene 2016. Arkeologisk museum, Universistetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Foredrag på Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes. Nordvegen Historiesenter;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Tirsdagsforedrag, Arkeologisk museum, UiS. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2015). En spansk en. Gjenstander fra fortiden 6.
 • Reiersen, Håkon (2015). Tåringer. Gjenstander fra fortiden 5.
 • Reiersen, Håkon (2013). Kong Ferkings gravplass, skipsnaust og gildehall. Neumanns registreringer på Ferkingstad, Karmøy.
 • Reiersen, Håkon (2013). Rituell destruksjon av ormehoderinger - en særegen praksis i tre vestnorske romertidsgraver. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2013). Romertidsgraven fra Hove. Et oppstykket, men sluttet funn.
 • Reiersen, Håkon (2013). Våpengraven ved naustet. Foreløpige resultater fra feltkursene på Bjorvollen, Stend 2011-12. 2013-01-24.
 • Reiersen, Håkon (2012). Arkeologen som skreiv NS-propaganda. Ei fortrengd faghistorie?.
 • Reiersen, Håkon (2012). Ei gullrik kvinnegrav frå Innbjoa.
 • Reiersen, Håkon (2012). Kom gjerne på besøk. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Bergensavisen. [Avis]; 2012-09-01.
 • Reiersen, Håkon (2012). Steinalderliv på Fjon. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2012-07-12.
 • Reiersen, Håkon (2012). Studenter avdekker mulig grav. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Fanaposten. [Avis]; 2012-09-04.
 • Reiersen, Håkon (2011). Mektige kvinner og menn frå Osterøy. Tankar kring eit gjenoppdaga sverd frå 300-talet på British Museum.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes-miljøet og deres allierte i yngre romertid. Nordvegen historiesenter; 2010-09-11.
 • Reiersen, Håkon (2010). Eit par forlagde bronsenøklar frå Kolstø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Museum Sønderjylland; 2010-09-12 - 2010-09-16.
 • Reiersen, Håkon (2009). Avaldsnes - ein sørvestnorsk sentralplass i yngre romartid?.