Et profilbilde

Avdelingsleder
Håkon Reiersen { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Håkon Reiersen", "tel": "Telefon: 51832588", "email": "hakon.reiersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-310

Associate professor of archaeology at the Dept. of Collections, Museum of Archaeology, University of Stavanger. PhD from the University of Bergen. Deputy Head of Department, Dept. of Collections, March-December 2020.
Research topics: Iron Age Scandinavia, elites, centres of power, status objects, history of archaeological research.

Profile on Academia.edu

Undervisning

Forskningsområder

Jeg arbeider med samlingsforvaltning, med hovedvekt på jernalder. Forskningen min kretser rundt statusgjenstander, graver, elitemiljøer, maktsenter og faghistorie. For tiden er jeg involvert i forskningsprosjektet "Avaldsnes - Maktens havn", i samarbeid med Stavanger maritime museum. Jeg er medlem av forskernettverket "Internationales Sachsensymposion", forskergruppen "Animals mediating the Real and the Imaginary (ARI)" ved UiS og sitter i styret til Norsk ICOM.

Utvalgte publikasjoner

Reiersen, H. 2019: From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the Court sites of South-western Norway. Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (2), s. 245-257.

Reiersen, H. 2018: The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman Period. I: M. Vedeler, I.M. Røstad, E.S. Kristoffersen & Z.T. Glørstad (red.). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages, s. 31-55. Cappelen Damm Akademisk.

Stylegar, F.A. & H. Reiersen 2017: The Flaghaug Burials. I: D. Skre (red): Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. The Avaldsnes Royal Manor Project 1. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände, 104, s. 551-638.

Reiersen, H. 2017: Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Upublisert PhD-avhandling, UiB.

Reiersen, H. 2011: Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäeologie in Schleswig, Sonderband des 61 Sachsensymposion, s. 157-170.

Pågående forskning

 • Koordinator i forskningsprosjektet "Avaldsnes - Maktens havn"
 • Eget forskningsprosjekt: "Skjelettgravene frå Skeie i Klepp"
 • Publisering av PhD-avhandlingen

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Reiersen, Håkon (2019). From Eketorp to Jæren. "Leader houses" in the Court sites of South-western Norway. Archäologisches Korrespondenzblatt. ISSN 0342-734X. Volum 49. Hefte 2. s. 245-257.
 • Reiersen, Håkon (2018). The death of serpent-head rings. Ritual destruction of elite insignia from the Roman period. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. s. 31-55.
 • Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Reiersen, Håkon (2017). The Flaghaug Burials. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-042108-8. s. 551-638.
 • Reiersen, Håkon (2011). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Archäologie in Schleswig. ISSN 0909-0533. Volum Sonderband. s. 157-170.
 • Stylegar, Frans-Arne; Reiersen, Håkon; Pesch, Alexandra; Grimm, Oliver (2011). To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland. Ett svar og flere spørsmål. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 106. Hefte 1. s. 8-25.
 • Reiersen, Håkon; Bergsvik, Knut Andreas (veileder) (2017). Elite milieus and centres in Western Norway 200-550 AD. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3990-4. 393 s.
 • Reiersen, Håkon (2012). Innberetning fra utgravning av boplasspor (id 108528-1) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2012). Rapport etter utgravning av gravminne (id 108528-2) på Bjorvollen, Stend (Fana), 97/54, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2011). Feltkurs for masterstudenter 2011. Innberetning fra utgravning på Bjorvollen, Stend, gnr. 97, bnr. 54, Fana, Bergen k., Hordaland. AHKR, UiB.
 • Reiersen, Håkon (2009). The Central Place of the Avaldsnes Area, SW Norway. An Analysis of Elites and Central Functions along Karmsund 200 BC - AD 1000. Universitetet i Bergen / Bergen Open Research Archive. 109 s.
 • Reiersen, Håkon (2019). Avtrykk av bronsealderens religion. Dokumentasjon av helleristninger.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Bernhard Hansons samling. Stavangers eldste oldsaksamling.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Ernst Sprockhoff. Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren.
 • Reiersen, Håkon (2016). Kuriositeter fra samlingene. Midlertidig utstilling, AM, UiS 2016.
 • Reiersen, Håkon (2020). Ein sjeldan, romersk ring frå Tysvær. Gjenstandar frå fortida 20.
 • Reiersen, Håkon (2020). Hillforts in a west Norwegian landscape. Case studies from Sunnhordland. Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA); 2020-03-05 - 2020-03-06.
 • Reiersen, Håkon; Madsen, Ole (2020). Gjenreis kongegraven [Kronikk om Storhaug ved Karmsundet]. Haugesunds Avis, s. 3. [Avis]; 2020-03-14.
 • Reiersen, Håkon (2019). Ein ny amulettstein med yngre runer frå Dalane i Rogaland.
 • Reiersen, Håkon (2019). En unik, historisk havn [Sak ved Julie Byberg Bø]. Stavanger Aftenblad, s. 26. [Avis]; 2019-07-19.
 • Reiersen, Håkon (2019). Et hvalformet fiskesøkke fra vikingtid [Dekorert fiskesøkke – mer enn 1000 år gammelt]. Norsk Oljemuseum;
 • Reiersen, Håkon (2019). Fant gullring fra middelalderen [Sak ved Ola Fintland]. Stavanger Aftenblad, s. 3. [Avis]; 2019-12-07.
 • Reiersen, Håkon (2019). Fisker med egen sjark i skoletida [Funn av leirkar fra middelalderen i Karmsundet. Sak ved Marius Amdal Haugen]. Haugesunds Avis, s. 8-9. [Avis]; 2019-03-26.
 • Reiersen, Håkon (2019). Høvdingar, krigarar og husfruer. Om makttilhøva på Osterøy i eldre jernalder.
 • Reiersen, Håkon (2019). Koniske spenner og insulære beslag. Ny kunnskap om merovingertid og tidlig vikingtid i Rogaland. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2019). Langs sjøvegen mot nord og vest. Rogaland i hundreåra før Hafrsfjordslaget. Saga Heritage Foundation og Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2019). Mordarkvalens fiskelykke. Gjenstandar frå fortida 19.
 • Reiersen, Håkon (2019). Nordsjøvegen Stories - Håkon Reiersen [Portrettintervju som reklame for Nordsjøvegen]. Vimeo/BRKLYN Design Agency/nordsjovegen.no. [Internett]; 2019-01-01.
 • Reiersen, Håkon (2019). Orden i sysakene. Gjenstander fra fortiden 17.
 • Reiersen, Håkon (2019). Skjelettgravene frå Skeie i Klepp. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2019). Skjelettgravene frå Skeie i Klepp. Liv og død ved ein gard på jærkysten på 300- og 400-talet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2019). Westward to Ireland and back. Irish imports and political transformations in SW Norway. Dublinia, National Museum of Ireland etc.; 2019-10-11 - 2019-10-12.
 • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild (2019). Maktens havn. Et nytt forskningsprosjekt om Avaldsnes. Rogaland fylkeskommune;
 • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild (2019). Nå skal de heve skipet [Sak ved Carsten Kickstat]. Haugesunds Avis, s. 2-3. [Avis]; 2019-06-14.
 • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild (2019). Under vannflaten her ligger det et godt bevart middelalderskip. TV Haugaland. [TV]; 2019-06-13.
 • Reiersen, Håkon (2018). En gammel julegave. Gjenstander fra fortiden 16.
 • Reiersen, Håkon (2018). Om vestnorske maktsenter og det å fullføre et PhD-prosjekt. 2018-01-26.
 • Reiersen, Håkon (2018). TV-intervju laget av Andreas Iveland, mediestudent ved UiS, i forbindelse med debatt om formidling av jernalder/vikingtid. Disputas, episode 2. https://vimeo.com/296638462. [Internett]; 2018-10-23.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. 2018-01-25.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder, med fokus på Etne. 2018-02-26.
 • Reiersen, Håkon (2018). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Resultat frå PhD-prosjektet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon; Selstø, Ragnhild Sofie; Pettersen, Pernille Filippa (2018). Vikingfylket Rogaland.
 • Reiersen, Håkon (2017). Bernhard Hansons samling av oldsaker.
 • Reiersen, Håkon (2017). Disputerer om maktsentre i eldre jernalder. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-08-17.
 • Reiersen, Håkon (2017). Dobbeltkam fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 12.
 • Reiersen, Håkon (2017). En eldre romertids grav av jysk type? Svar til Perry Rolfsen.
 • Reiersen, Håkon (2017). Etne - eit maktsenter i elder jernalder.
 • Reiersen, Håkon (2017). From Eketorp to Jæren. 'Leader houses' in the court sites of south-western Norway. Internationales Sachsensymposion;
 • Reiersen, Håkon (2017). God drikke til jul.
 • Reiersen, Håkon (2017). Graver frå bronsealder til vikingtid.
 • Reiersen, Håkon (2017). Intervju i forbindelse med innlegget “Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill” på forsker standup, Forskningsdagene 2017. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-09-25.
 • Reiersen, Håkon (2017). Passar på kulturarven vår. Sveio-spor på Arkeologisk museum i Stavanger. Intervju ved Kari Haukås. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2017-12-21.
 • Reiersen, Håkon (2017). Salvekrukker fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11.
 • Reiersen, Håkon (2017). "Sentrumshuset" i Klauhauane. En eldre romertids grav av nordjysk type.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Publisert pressemelding i forbindelse med disputas. Bergens Tidende. [Avis]; 2017-08-23.
 • Reiersen, Håkon (2017). Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill. Universitetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2017). Å Vestland, Vestland. Intervju ved Elise Løvereide. www.framtida.no. [Internett]; 2017-10-03.
 • Reiersen, Håkon; Næss, Ragnhild Nordahl (2017). Jernalder-eliten bodde på Jæren. www.forskning.no. [Internett]; 2017-08-25.
 • Reiersen, Håkon (2016). En mystisk dyrefigur.
 • Reiersen, Håkon (2016). Forhistorisk fyrtøy. Gjenstander fra fortiden 10.
 • Reiersen, Håkon (2016). Fuglenåler. Gjenstander fra fortiden 7.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». TV Vest. [TV]; 2016-04-26.
 • Reiersen, Håkon (2016). Intervju i samband med utstillingene «De utvalgte» og «Møt mennesket». NRK Rogaland. [TV]; 2016-04-15.
 • Reiersen, Håkon (2016). Romernes grense mot nord i jernalderen. Barneuniversitetet, Forskningsdagene 2016. Arkeologisk museum, Universistetet i Stavanger;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Foredrag på Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes. Nordvegen Historiesenter;
 • Reiersen, Håkon (2016). Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Tirsdagsforedrag, Arkeologisk museum, UiS. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2015). En spansk en. Gjenstander fra fortiden 6.
 • Reiersen, Håkon (2015). Tåringer. Gjenstander fra fortiden 5.
 • Reiersen, Håkon (2013). Kong Ferkings gravplass, skipsnaust og gildehall. Neumanns registreringer på Ferkingstad, Karmøy.
 • Reiersen, Håkon (2013). Rituell destruksjon av ormehoderinger - en særegen praksis i tre vestnorske romertidsgraver. Arkeologisk museum, UiS;
 • Reiersen, Håkon (2013). Romertidsgraven fra Hove. Et oppstykket, men sluttet funn.
 • Reiersen, Håkon (2013). Våpengraven ved naustet. Foreløpige resultater fra feltkursene på Bjorvollen, Stend 2011-12. 2013-01-24.
 • Reiersen, Håkon (2012). Arkeologen som skreiv NS-propaganda. Ei fortrengd faghistorie?.
 • Reiersen, Håkon (2012). Ei gullrik kvinnegrav frå Innbjoa.
 • Reiersen, Håkon (2012). Kom gjerne på besøk. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Bergensavisen. [Avis]; 2012-09-01.
 • Reiersen, Håkon (2012). Steinalderliv på Fjon. Vestavind. Bygdeblad for Sveio. [Avis]; 2012-07-12.
 • Reiersen, Håkon (2012). Studenter avdekker mulig grav. Publisert pressemelding i forbindelse med åpen dag ved arkeologisk feltkurs. Fanaposten. [Avis]; 2012-09-04.
 • Reiersen, Håkon (2011). Mektige kvinner og menn frå Osterøy. Tankar kring eit gjenoppdaga sverd frå 300-talet på British Museum.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Avaldsnes-miljøet og deres allierte i yngre romertid. Nordvegen historiesenter; 2010-09-11.
 • Reiersen, Håkon (2010). Eit par forlagde bronsenøklar frå Kolstø.
 • Reiersen, Håkon (2010). Status Rings as Indicators of Centres in Western Norway in the Late Roman Iron Age. Museum Sønderjylland; 2010-09-12 - 2010-09-16.
 • Reiersen, Håkon (2009). Avaldsnes - ein sørvestnorsk sentralplass i yngre romartid?.