MENY

Disputas om skolevegring

Trude Havik disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger (UiS) fredag 20.mars. Avhandlingen har tittelen «School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal».

Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret undersøker i sin doktorgrad hvordan forhold ved skolen påvirker skolevegring.

‒ Målet med studien er å få mer kunnskap om hva skolefaktorer betyr for skolevegring, og å få et mer helhetlig bilde for å forstå skolevegring, sier hun.

5465 elever i 6. til 10. klasse er med i undersøkelsen, og i tillegg er 17 foreldre intervjuet om skolevegring. I utvalget oppgir 6.2 prosent av elevene skulk eller skolevegring som årsak til fravær «ganske ofte». Havik minner om at det er viktig å skille mellom skulk og skolevegring.

‒ Når fravær skyldes at barnet har et emosjonelt ubehag med å gå på skolen, kaller vi det skolevegring. Det er elever som vil gå på skolen, men som ikke klarer det. Skulk handler om elever som mangler motivasjon for skolen, har negative holdninger til skole eller at de vil søke aktiviteter som appellerer mer utenfor skolen. Skolevegrere er helst hjemme, gjerne i senga si, mens foreldrene ofte ikke vet hvor skulkere er, sier hun.
 

Prøveforelesingen starter klokken 10.00. Tildelt emne for prøveforelesingen er «Lovende tilnærminger i arbeidet med å forebygge og redusere skolevegring og skulk».

Disputasen er klokken 12.00.

Bedømmelseskomitéen består av professor Terje Ogden (Atferdssenteret og Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo), professor Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige) og førsteamanuensis Randi Myklebust Sølvik (Læringsmiljøsenteret, UiS) er komitékoordinator.

Hovedveileder er professor Edvin Bru og medveileder er professor Sigrun Ertesvåg, (begge fra Læringsmiljøsenteret ved UiS).

Leder av disputasen: Elaine Munthe, dekan, Det humanistiske fakultet

Les mer om Haviks forskning på skolevegring

Alle interesserte ønskes velkommen, både til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Trude Havik

DISPUTERER: Trude Havik forsvarer sin doktorgradsavhandling i spesialpedagogikk.