MENY

Gjesteforelesning: James Paul Gee – Perspektiver på framtidens skole

James Paul Gee er en sentral figur i det lesevitenskapelige feltet. Han har vært opptatt av dataspill, språk og læring, og ikke minst av at skolen står overfor et akutt behov for dyptgripende endringer i den digitale tidsalder. Benytt anledningen til å høre en av de virkelig store.

James Paul Gee er en sentral figur i det lesevitenskapelige feltet. Boken Sociolinguistics and Literacies (1990, flere utgaver etter dette) var blant de grunnleggende tekstene for  "New Literacy Studies", et tverrfaglig forskningsfelt rettet mot studier av språk, læring og literacy. I boken An Introduction to Discourse Analysis (1999, utgitt i flere reviderte utgaver) fører han sammen sitt arbeid med metoder for å studere kommunikasjon i kulturelle settinger, en tilnærming som har hatt stor innflytelse de siste to tiårene.

I sine siste bøker har Gee vært opptatt av dataspill, språk og læring, og ikke minst av at skolen står overfor et akutt behov for dyptgripende endringer i den digitale tidsalder. I boken The Anti-Education Era: Creating Smarter Students through Digital Learning (2013) samles og spissformuleres disse utfordringene. Gee bør ha mange vektige og viktige perspektiver å tilføre den aktuelle  norske diskusjonen om grunnlaget for Framtidens skole.
 
Forelesningen holdes lørdag 21. mars, kl. 11.00-13.00 i OD-bygget (inngangen til Lesesenteret/Petroleumstilsynet) i auditoriet Valhall i 3. etasje.

Da det er et bergenset antall plasser må du melde deg på snarest, og innen 18. mars 2015.

For påmelding -  https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=NEDPUX1812C2

Forelesningen blir etterfulgt av spørsmål. Forelesningen er på engelsk.