Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kristin A Laugaland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kristin A Laugaland", "tel": "Telefon: 51834141", "email": "kristin.a.laugaland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Laugaland, Kristin A (2015). Transitional Care of the Elderly from a Resilience Perspective. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276446098. 142 s.
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2015). Pasientsikkerhet og pasientoverganger: Behov for et nytt ledelsesperspektiv?. Regionalt Senter for Eldremedisin og Samhandling,; 2015-11-13.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne (2013). Elderly patients' participation in transitional care. Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, NSH; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). FRAM on hospital discharge. 2013-08-26 - 2013-08-28.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the system`s functioning. 2013-08-26 - 2013-08-28.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the systems functioning. 2013-06-24 - 2013-06-27.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly- inherent couplings in the system`s functioning. 2013-06-24.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Sykehusutskrivelse i et sikkerhetsperspektiv.
 • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten. 2013-12-05.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Transition and interaction - consequences for resilience. SESAM; 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.