Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kristin Alstveit Laugaland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kristin Alstveit Laugaland", "tel": "Telefon: 51834141", "email": "kristin.a.laugaland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Laugaland, Kristin A (2015). Transitional Care of the Elderly from a Resilience Perspective. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276446098. 142 s.
 • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit (2020). Kvalitet i kliniske studier. SHARE; 2020-01-10.
 • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild (2020). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud). NETNEP 2020; 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2020). The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home. 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin (2019). Gjør sykehjemmene attraktive!.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2019-01-23.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2019-01-23.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Hvordan utvikle sykepleierkompetanse under veiledning i praksisstudier?. Norsk Sykepleieforbund (FUFF); 2019-09-16 - 2019-09-17.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Kvalitet i kliniske studier - muligheter for masteroppgaver. Universitetet i Stavanger; 2019-01-30.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena. 2019-01-23.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena. 2019-01-17.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). "Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena". 2019-01-30.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Kvalitet i kliniske studier: utvikle og teste digitale læringsverktøy i praksisstudier på sykehjem (QUALinCLINstud). SHARE; 2019-11-12.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2019). Veiledning i praksisstudier. Norsk Sykepleieforbund (FUFF); 2019-09-16 - 2019-09-17.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjon alvorlig.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy. Prosjektet; 2019-09-22.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy i kliniske studier. Prosjektet; 2019-08-16.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clincal studies (QUALinCLINstud): Status & Progress. UIS; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin (2019). Hvordan øke kvalitet og effektivitet i veiledning og vurdering i kliniske studier?. Norsk Sykepleieforbund; 2019-03-12 - 2019-03-13.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl (2019). Kvalitet i klinisk studier i sykehjem. Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter. "QUALinCLINstud" (2018-2022). Norsk Sykepleier Forbund (NSF); 2019-02-13 - 2019-02-14.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl (2019). Kvalitet i kliniske studier i sykehjem Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter «QUALinCLINstud» (2018-2022). Kommunesektorens organisasjon (KS); 2019-04-25.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS. 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri (2018). How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging. Norwegian Smart Care Cluster; 2018-09-26.
 • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Erfaringer med samarbeid om Norsk Forskningsrådssøknader (NFR) med andre høyskoler/universitet. Universitetet i sør-øst norge; 2018-05-23.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-11-06.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-08.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-04.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-11-28.
 • Laugaland, Kristin Alstveit (2018). QUALinCLINstud; Kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter. 2018-04-24.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin (2018). QUALinCLINstud: Kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter. Universitetet i Agder; 2018-10-26.
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2015). Pasientsikkerhet og pasientoverganger: Behov for et nytt ledelsesperspektiv?. Regionalt Senter for Eldremedisin og Samhandling,; 2015-11-13.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne (2013). Elderly patients' participation in transitional care. Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, NSH; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). FRAM on hospital discharge. 2013-08-26 - 2013-08-28.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the system`s functioning. 2013-08-26 - 2013-08-28.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the systems functioning. 2013-06-24 - 2013-06-27.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Hospital Discharge of elderly- inherent couplings in the system`s functioning. 2013-06-24.
 • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2013). Sykehusutskrivelse i et sikkerhetsperspektiv.
 • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten. 2013-12-05.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Transition and interaction - consequences for resilience. SESAM; 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.