MENY

Barnehagekonferansen 2015

Velkommen til Barnehagekonferansen 2015 – en faglig møteplass for barnehagefolk i Rogaland!

Gode barnehager fremmer barns psykisk og fysisk helse, og bidrar til utjevning av sosiale ulikheter. Men barnehagen er ikke en helsetjeneste, og personalet er ikke helsepersonell. Derfor er et godt samarbeid med andre tjenester helt nødvendig for å sikre barna individuell oppfølging støtte og stimulering. 

Årets barnehagekonferanse har invitert representanter fra barnehagenes samarbeidspartnere for å belyse den betydningen barnehagene kan ha i det forebyggende arbeidet for små barns psykiske helse. 

May Britt Drugli, professor, NTNU
Gerd Abrahamsen, førsteamanuensis, UiS
Marit Nesse, spesialist i klinisk pedagogikk, Haugesund PPT
Grete Tangen Andersen, psykologspesialist og Bodil Eriksen, klinisk pedagog, Barnepsykiatrisk avdeling, SUS
Anna Jondahl Risnes, helsesøster i Sandnes og leder av LaH Rogaland

Konferansen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet Rogaland, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland. Her er programmet. Se Fylkesmannen sin side for informasjon om påmelding.

Merk at konferansen er flyttet til Stavanger Forum på grunn av stor pågang!