MENY

Åpen gjesteforelesning, lesevitenskap

Dr Julia Gillen holder en åpen gjesteforelesning med tittelen “Overcoming obstacles of space and time in Literacy Studies: from writing on early twentiethcentury postcards to the Hong Kong Umbrella Movement”.

Dr Julia Gillen holder en åpen gjesteforelesning onsdag 25. februar, kl. 13.15-14.30, Auditorium 0-51, Kjell Arholms hus, med tittelen “Overcoming obstacles of space and time in Literacy Studies: from writing on early twentiethcentury postcards to the Hong Kong Umbrella Movement”. 

I forelesningen vil Gillen presentere sin lesevitenskapelige forskning i to prosjekter hvor de tradisjonelle, etnografiske lesevitenskapelige metode er umulige. Når hun studerer postkort fra tidlig 1900-tall kan hun verken obserevere eller intervjue de som skrevdem. Utfordringen ved å studere literacy-hendelser i Umbrella-bevegelsen i Hong Kong var forskjellig: Hun kunne bare samle inn data i 7 timer. I forelesningen vil Gillen diskutere de metodologiske utfordringene i prosjektene, presentere funn og diskutere implikasjoner for lesevitenskapelig forskning.

Dr Julia Gillen er direktør ved is the Literacy Research Centre ved universitetet i Lancaster University, Storbritannia. Hun er forfatter av Digital Literacies (Routledge, 2014) og medredaktør av Virtual Literacies (Routledge, 2013).