MENY

Disputas om posthumane verdensgjøringer i science fiction

Ingvil Hellstrand forsvarer avhandlingen "Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction."

Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar klokken 12.00.

I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen, med spesifikt fokus på science fiction. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?

I forkant av disputasen blir det prøveforelesning klokken 10.00 med følgende emne:

Discuss genealogies of the concept of worlding with a point of departure in how this has been used by e.g. Donna Haraway, Gayatri Spivak and Martin Heidegger, and reflect on its relevance for the analysis of feminist science fiction.

Professor Wencke Mühleisen har vært hovedveileder for Hellstrand, medveileder har vært Dr. Cecilia Åsberg, Linköpings Universitet, Sverige.

Både prøveforelesning og disputas avholdes I Kjell Arholms Hus, KA A3, og er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.

Les mer om Hellstrand og avhandlingen på Nettverk for kjønnsforskning sine nettsider.

 

Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar 12.00

Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar 12.00