MENY

Gjesteforelesning med Camilla Nordby

Arkeolog Camilla Nordby holder en gjesteforelesning på Arkeologisk museum. Tema for forelesningen er "En stemoderlig behandlet gjenstandskategori? Harpikstetninger fra eldre jernalder på Vestlandet."

Harpikstetninger eller karfôringskitt er et relativt vanlig forekommende materiale i graver fra eldre jernalder på Vestlandet. Som navnet tilsier har vært brukt til å tette eller fôre bunnsammenføyingen samt sømmen i veggen på beholdere av tre eller bark utført i sveipeteknikk.

Disse karene har blitt benyttet både som beholdere for brente bein i kremasjonsgraver og som gravgods i ubrente graver. Selv om harpikstetningene utgjør en stor funngruppe foreligger det få forsøk på tolkning og analyse av dette materialet, og de har vært viet usedvanlig lite oppmerksomhet. Ved å kombinere kjemiske og pollenbotaniske analyser med mer tradisjonelle arkeologiske metoder viser det seg imidlertid at denne gjenstandskategorien har uforløst informasjonspotensiale og dermed en viktig kilde til kunnskap om eldre jernalder.   

Camilla Nordby har bakgrunn i arkeologi fra Universitetet i Tromsø og arkeologisk konservering fra Cardiff, Wales.Masteren i Archaeological Science ble avlagt ved Universitetet i Bradford, UK. Hun er for tiden stipendiat i forhistorisk arkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen.