MENY

Disputas om kompaktering i kalkformasjoner

Mandag 16. mars 2015 vil Megawati Megawati disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Megawati forsvarer avhandlingen: «Geochemical Aspects of Water-induced Compaction in High-Porosity Chalks".

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveforelesningen: “The effect of CO2 injection on the mechanical behaviour of chalk – theory and experience.”

Leder av disputasen er Hans Borge, leder ved Institutt for Petroleumsteknologi.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Megawati Megawati, phd i petroleumsteknologi

Megawati Megawati