Et profilbilde

Rådgiver
Elisabeth Emilie Sefranek Rongved { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Elisabeth Emilie Sefranek Rongved", "tel": "Telefon: 51833206", "email": "elisabeth.rongved@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rom OD B-24161
Tlf priv/mob 906 70 855
Merknader Kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

 • Lesesenteret, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (2016 -)
 • RESQ GROUP - Safety and Emergency Preparedness (2014 -)
 • Tekstlab / Elisabeth Rongved (2012-2016)
 • Sandviks AS (2011)
 • Oktan Stavanger (2006 - 2011)
 • NRK Rogaland (2004 - 2006)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
 • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil (2016). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2020). Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?. forskning.no. [Internett]; 2020-02-23.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2020). Å lese med unger er en kjempeviktig ting!. [Internett]; 2020-01-22.
 • Andersen, Joachim Kolnes; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene.
 • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen. Forskning.no. [Internett]; 2019-01-03.
 • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre. Forskning.no. [Internett]; 2019-03-27.
 • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre.
 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere. forskning.no. [Internett]; 2019-06-19.
 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
 • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). - Vi kunne endret hele situasjonen.
 • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth (2018). Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk.
 • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth (2018). Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth (2018). Dårlige e-bøker går ut over barna.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Gode tips til leseleksa.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Leseråd for travle familiar.
 • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2018). Den samme leseleksa passer ikke for alle.
 • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
 • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth (2018). Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.
 • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra (2018). Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2018). Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.
 • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R. (2018). Disputas om motivasjon for lesing i første klasse.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2018). Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2018). Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse. Forskning.no. [Internett]; 2018-08-17.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..
 • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth (2018). De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.
 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth (2018). Sett av tid til elevenes egen lesing!.
 • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth (2018). Tror elevene trekkes mot krevende litteratur.
 • Billington, Mary Genevieve; Rongved, Elisabeth (2017). Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?. Forskning.no. [Internett]; 2017-06-21.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). 10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling. [Internett]; 2017-03-29.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling. [Internett]; 2017-03-13.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Det viktige blikket for hvert barn. [Internett]; 2017-08-08.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2017). Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift. [Internett]; 2017-02-20.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth (2017). "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave. [Internett]; 2017-06-26.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere. Forskning.no. [Internett]; 2017-03-23.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Er det viktig med to lærere i klasserommet?. Forskning.no. [Internett]; 2017-09-01.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Et vellykket førsteår i Two Teachers.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2017). – Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2017). Digital læring på Nordic Edge.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2017). PC i klasserommet får elever og lærere til å tenke nytt. Forskning.no. [Internett]; 2017-10-19.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Are girls really better at reading than boys?. Science Nordic. [Internett]; 2017-02-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Bli forskningsassistent i Two Teachers!.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Kunnskap om lærertetthet.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-02-24.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth (2016). Pupils’ critical view of literature education. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-25.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-05-12.
 • Rongved, Elisabeth (2016). Flinkere til å observere. Første steg. [Fagblad]; 2016-05-27.
 • Rongved, Elisabeth (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter.. Forskning.no. [Internett]; 2016-04-22.
 • Rongved, Elisabeth (2016). På tide med klarhet om lesing i barnehagen.
 • Rongved, Elisabeth (2016). Tar skolen bort barnas fortellerglede?. Forskning.no. [Internett]; 2016-05-06.
 • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude (2016). Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse. Bedre Skole. [Fagblad]; 2016-06-10.
 • Rongved, Elisabeth; Jølbo, Bjørg Danielsen; Færevaag, Margaret Klepstad (2016). Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte. Forskning.no. [Internett]; 2016-02-28.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti (2016). Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2016). Hva skjer når elevene får flere lærere?. forskning.no. [Internett]; 2016-02-12.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2016). Skoleutvikling i skyggen av blyanten.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2016). Skoleutvikling i skyggen av blyanten.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2016). Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet. Skolelederen. [Fagblad]; 2016-02-01.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy. Polska Agencja Prasowa. [Fagblad]; 2015-08-20.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. Phys Org. [Internett]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests. Science Daily. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. Daily Mail. [Avis]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer. Forskning.no. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten. Medizin Aktuell. [Internett]; 2015-08-14.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus. Der Spiegel. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio. La Jornada (Mexico). [Internett]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio. Giornale di Sicilia. [Avis]; 2015-08-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus. Stern. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind den Jungs schon früh voraus. Hannoversche Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige. Augsburger Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus. Die Presse. [Avis]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat. http://www.evz.ro/. [Internett]; 2015-08-26.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi. Iltalehti.fi. [Internett]; 2015-08-28.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). An insight into children’s early development. Pan European Networks. [Internett]; 2015-10-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Science Daily. [Internett]; 2015-09-09.
 • Rongved, Elisabeth; Bergersen, Vibeke (2015). Lesevanene i hjemmet utslagsgivende for barns leseferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-10-22.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. Oldenburgische Volkszeitung. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). 2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구). http://www.insight.co.kr/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka. novilist.hr. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki. www.siol.net. [Internett]; 2015-08-28.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''. http://www.descopera.ro. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka. Dalje.com. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności. http://kobieta.onet.pl/. [Internett]; 2015-09-07.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños. http://www.almomento.mx/. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. http://www.alphagalileo.org. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii. http://www.altorizont.com. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi. Helloworld.it. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.csaladhalo.hu/. [Internett]; 2015-10-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.happyfamily.hu/. [Internett]; 2015-10-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. http://www.newsusauk.com/. [Internett]; 2015-08-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independente desde criança. http://www.nota10.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. http://www.ov-online.de/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind selbstständiger!. Woman.at. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans. Parents.fr. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens. http://www.vakbladvroeg.nl/. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes zijn beter dan jongens. http://www.faqt.nl/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys. http://savvyauntie.com/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens. http://circuitomt.com.br/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo. http://saudeefoco.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus. http://www.braunschweiger-zeitung.de. [Internett]; 2015-08-20.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven. Videnskap.dk. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Tiede. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños. http://www.latercera.com. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții. http://www.digi24.ro/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus. www.vol.at. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes. http://www.kleineontwikkelingspsychologie.nl. [Internett]; 2015-09-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. http://www.t-online.de. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;. http://www.pathfinder.gr/. [Internett]; 2015-09-04.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Двухлетние девочки опережают мальчиков. Rusverlag.de. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет. http://medbe.ru. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen. Forskning.no. [Internett]; 2015-06-19.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates. Science Daily. [Internett]; 2015-08-07.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). - Språksvake barn faller utenfor i lek. Barnehage.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. VG.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake barn faller utenom leken. NRK.no. [TV]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. Aftenposten. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor leken. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer henger ikke med i leken. Forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play. Neuroscience News. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2015-11-05.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Medical Xpress. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students. Eurasia Review. [Internett]; 2015-08-03.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer games can pick up dyslexia in minority pupils. Science Daily. [Internett]; 2015-08-03.