MENY

Narrative identiteter i Simone de Beauvoirs metafysiske roman

Torsdag 19. mars kl. 18 arrangerer Programområdet for filosofi ved UiS åpent filosofisk seminar i Obstfelder-rommet på Sølvberget. Liva Bodil Kalvik presenterer sentrale temaer fra sin doktoravhandling.

Liva Bodil Kalviks doktoravhandling Narrative identiteter i Simone de Beauvoirs metafysiske roman (2014) består av lesninger av Simone de Beauvoirs (1908-1986) romaner og noveller sett i lys av hennes filosofiske tekster. Avhandlingen løfter frem nye sider ved hennes romanform, med fokus på at hun skaper en genre som går utover grensene som tradisjonelt skiller filosofi fra fiksjon.

Kalvik argumenterer for Beauvoirs selvstendighet som forfatter, og for viktigheten av hennes tankegods for det tyvende århundrets idéhistorie. For Beauvoirs virke, der utforsking av menneskelig eksistens er det sentrale, blir den hybride genren, den metafysiske romanen, avgjørende for Beauvoir. Uten å rangere filosofi og fiksjon, men ved å sidestille disse, utforsker forfatteren menneskets væren gjennom ulike iscenesettelser i romanform.

Kalvik vil presentere sentrale temaer i sin avhandling. Etter presentasjonen åpnes det opp for spørsmål og diskusjon.

Kalvik disputerte i desember for ph.d.-graden i graden ved Universitetet i Bergen/Université Charles de Gaulle Lille 3. Avhandlingens tittel var: «La poétique de l’identité narrative dans les fictions métaphysiques de Simone de Beauvoir».

Kalvik er ansatt som lektor ved Stavanger Katedralskole.

Arrangør: Programområdet for filosofi (Conditions of Normativity, UiS)