MENY

Disputas om læreres undervisningskunnskap i matematematikk

Læreres undervisningskunnskap i matematikk (UKM) blir i forskningen fremhevet som en faktor med stor betydning for både undervisningskvalitet og elevers læring. Janne Fauskanger har sett på hvordan læreres UKM kan studeres og måles.

Fauskanger disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun forsvarer avhandlingen «Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap».

Avhandlingens seks artikler tar for seg ett spesifikt instrument, «UKM-instrumentet», med ett hovedmål: Å utvikle kunnskap om hva en kan lære om læreres UKM ved å ta instrumentet i bruk, samt å utvikle kunnskap om utfordringer og muligheter ved dette. Instrumentet er utviklet i USA.

Studien i sin helhet belyser flere utfordringer ved bruk av UKM-instrumentet i en norsk skolekontekst. Dette gjelder både språk og kontekster, format, samt hva og hvilken type kunnskap instrumentet faktisk måler. Alt dette er viktig for å forstå hvilken informasjon om læreres UKM instrumentet kan gi.

Resultatene er derfor av betydning for de konklusjoner som trekkes i tilknytning til fremtidig bruk av instrumentet, kanskje spesielt om det brukes utenfor USA. I forskningsbasert lærerutdanning er et viktig spørsmål hva lærere som har gode og mindre gode resultater blant sine elever kan, hva de har behov for å lære, og hvordan en kan få innblikk i denne kunnskapen som grunnlag for å utvikle fremtidig grunn-, etter- og videreutdanning. I denne sammenheng er UKM-instrumentets utfordringer og muligheter viktig. 

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning klokken 10.00 og til disputas klokken 12.00.