MENY

Disputas om elektronisk diffraksjon

Torsdag 23. april 2015 vil Mika Buxhuku disputera for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

 

Buxhuku forsvarer avhandlinga: «Exploration of thermal parameters in materials by diffraction methods; development of the Rotation Electron Diffraction technique».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveførelesinga: «State of the art, and future directions, of aberration correction transmission electron microscopes».

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.