Et profilbilde

Førsteamanuensis
Jon Tømmerås Selvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Jon Tømmerås Selvik", "tel": "Telefon: 51833599", "email": "jon.t.selvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-328
Tlf priv/mob 91674529

Utdanning:

 • Doktorgrad, risikostyring og samfunnssikkerhet (UiS, 2012)
 • Sivilingeniør, samfunnssikkerhet (Høgskolen i Stavanger, 2002)
 • Cand. Mag. teknologi, petroleumsteknologi og matematikk (Høgskolen i Stavanger, 2000)

Forsknings- og prosjektaktiviteter:

https://www.norceresearch.no/personer/jon-tømmerås-selvik

https://committee.iso.org/sites/tc67/home/working-groups/wg4---reliability-engineering--t.html

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Seniorforsker, NORCE Norwegian Research Centre (2018- )

Førsteamanuensis, ISØP, Universitetet i Stavanger (2015- )

Doktorgradsstipendiat, ISØP, Universitetet i Stavanger (2008-2011)

Seniorforsker, IRIS - International Research Inst. of Stavanger (2006-2018)

Forsker, RF - Rogalandsforskning (2002-2005)

Meteorologifullmektig, Meteorologisk Institutt (1999-2002)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2019). Automatisk begrunnelse på eksamen gir ikke automatisk økt læring.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2019). Studentevaluering gir ikke nødvendigvis et godt bilde av undervisningskvalitet.
 • Arild, Øystein; Lohne, Hans Petter; Ford, Eric Patrick; Selvik, Jon Tømmerås (2019). TIME-TO-FAILURE ESTIMATION OF BARRIER SYSTEMS IN PERMANENTLY PLUGGED AND ABANDONED WELLS. Norsk Regnesentral; 2019-06-17 - 2019-06-20.
 • Selvik, Jon Tømmerås (2019). Innspill til diskusjon rundt risiko-akseptkriterier for vegtunnel og bru. Statens vegvesen; 2019-10-17.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2019). Studiekvalitet er viktigere enn økt antall begrunnelser på eksamen.
 • Arild, Øystein; Lohne, Hans Petter; Nielsen, Mariann; Moeinikia, Fatemeh; Selvik, Jon Tømmerås; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Ford, Eric Patrick; Mansouri Majoumerd, Mohammad (2018). Permanent P&A Design - What is Good Enough?. Society of Petroleum Engineers; 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Bansahl, Surbi; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2018). Return on Investment (ROI) for evaluating safety measures. Review and discussion. 2018-11-07 - 2018-11-09.
 • Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Risdal, Martin; Skotnes, Ruth Østgaard; Selvik, Jon Tømmerås (2018). «Digitalisering i petroleumsnæringen». Ptil; 2018-04-06.
 • Langdalen, Henrik; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Jore, Sissel Haugdal (2018). Socio-economic profitability of security measures is more than expected benefits minus expected costs. 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Langdalen, Henrik; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Lohne, Hans Petter (2018). Improvement of the risk-based approach for evaluation of permanently plugged and abandoned oil and gas wells. ESREL; 2018-06-17 - 2018-06-21.
 • Milazzo, Maria Francesca; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Abrahamsen, Håkon Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2018). Supporting decision-making in the chemical industry by a dynamic interpretation of the ALARP principle. 2018-11-07 - 2018-11-09.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Risdal, Martin; Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Skotnes, Ruth Østgaard (2018). Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Signoret, Jean-Pierre (2018). Risk management of complex systems: Understanding the difference between systematic and systemic failures. Society of Engineering Asset Management; 2018-09-24 - 2018-09-26.
 • Østebø, Runar; Selvik, Jon Tømmerås (2018). Multi-disciplinary and value creating international standards. WCEAM;
 • Selvik, Jon Tømmerås (2017). Risiko og sårbarhet knyttet til digitalisering i oljeindustrien.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Bellamy, L.J. (2017). How to use ISO 14224 achieve quality data when dealing with human factors in socio-technical and industrial systems. ISO;
 • Selvik, Jon Tømmerås; Ford, Eric Patrick (2017). Maintenance data collection for subsea systems: A critical look at terms and information used for prediction of down time. 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Isaksen, Stefan (2017). ISO 14224 - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment: learning from faliures. ISO;
 • Selvik, Jon Tømmerås; Signoret, Jean-Pierre (2017). A safety perspective on systemic risk. SRA; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Selvik, Jon Tømmerås (2016). On the uncertainty definition given in the new ISO 14224. The Society for Risk Analysis; 2016-12-11 - 2016-12-15.
 • Selvik, Jon Tømmerås (2016). Tsjernobyl, sikkerhetskultur og signalene fra oljeindustrien.
 • Selvik, Jon Tømmerås (2016). Vi trenger nullvisjonen i oljebransjen. Forskning.no. [Internett]; 2016-11-05.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Isaksen, Stefan (2016). ISO 14224: Collection and exchange of reliability and maintenance data. How to achieve safe and cost-effective design and operations. ISO;
 • Sørskår, Leif Inge Kjærvoll; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2016). Vision Zero & the ALARP Principle - can they be unified?. SRA 2016; 2016-12-11 - 2016-12-15.
 • Selvik, Jon Tømmerås (2014). Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. ISO/TC 67/WG4, Petrobras and ABNT; 2014-11-03.
 • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås (2013). A framework for selection of inspection intervals for well barriers. 2013-09-29 - 2013-10-02.
 • Selvik, Jon Tømmerås; Abrahamsen, Eirik Bjorheim (2013). How to describe well barrier reliability: A SCSSV review study. 2013-06-11 - 2013-06-13.