MENY

Seminar om Norge og Russland 1814- 2014

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent seminar onsdag 15. april kl 18.00 i Arkeologisk museum. Merk tiden!

Det asymmetriske naboskap er et norsk-russisk forskningsprosjekt om forholdet mellom Norge og Russland gjennom 200 år.

Det har resultert i 2 store bind, «Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917» (Pax Forlag 2014) og «Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014» (kommer ut i mai 2015). 

Professor Jens Petter Nielsen vil snakke om innholdet  i tobindsverket, med særlig vekt på sikkerhetspolitiske problemstillinger: Representerte Russland en fare for Norge i  de 200 årene?

Program for kvelden:

  • Professor Jens Petter Nielsen, Universitetet i Tromsø: ”Det asymetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014
  • Professor Kari Aga Myklebost, Universitetet i Tromsø: ”Forholdet til nordlige minoriteter 1814-2014”
  • Kaffepause
  • Historiker og kommentator Tom Hetland, Stavanger Aftenblad: ”Postsovjettid med fokus på sikkerhetspolitikk”
  • Spørsmål og kommentarer

 

 

Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger