MENY

"Film fra hedningeland" - premiere og debatt

Filmkraft Rogaland og GOfilm inviterer til visning av dokumentarfilmen "Film fra Hedningeland" av Hallgeir Skretting. Regissøren er til stede og etter filmen blir det diskusjon ledet av Tom Hetland fra Stavanger Aftenblad.

Filmen «Film fra hedningeland» tar utgangspunkt i det kulturhistoriske fenomenet misjonsfilm. Den setter søkelys på misjon før og nå og hva misjonsfilmene har betydd for en generasjon nordmenn og for vårt syn på «de andre».

Filmskaper Hallgeir Skretting er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag og underviser blant annet i dokumentarfilmhistorie og -produksjon. Han har laget flere filmer om misjonskulturen, blant annet i samarbeid med sin kollega Turid Borge. 

Film og kino var stor synd blant enkelte miljøer på 50- og 60-tallet. Allikevel ble Misjonsfilm som propaganda en suksess og hadde besøkstall på over 100 000 årlig. I toppåret 1957 var det 150 000 som så filmer produsert av NMS (Det Norske Misjonsselskap). I Norge finnes det misjonsmiljøer som ikke har endret seg på 60 år, men de er i ferd med å dø ut. Der misjonsmiljøet tidligere var en bærende faktor i samfunnet, er det nå i ferd med å bli helt borte.

I etterkant av visningen vil Tom Hetland fra Stavanger Aftenblad lede en diskusjon rundt emnet.

Magnhild Meltveit Kleppa medvirker i filmen, og hun vil være til stede og delta sammen med Erik
Fossåskaret fra UiS og Tomas Sundnes Drønen fra Misjonshøgskolen.

Se invitasjon til filmvisning
Les om filmen på våre nettsider