MENY

Opdal og Tangen spiller Poulenc og Sjostakovitsj

Tirsdag 28. april kl 19.30 spiller Liv Opdal (cello) og Hans Petter Tangen (klaver) verker av Poulenc og Sjostakovitsj.

TIrsdag 28. april kl 19.30 i Lille konsertsal, Bjergsted spiller Liv Opdal (cello)  og Hans Petter Tangen (klaver) verker av Poulenc og Sjostakovitsj. Det er fri entré - velkommen!
 

Liv Opdal ved UiS.

Liv Opdal ved UiS.