MENY

Torsdagsseminar om isgrensen

Professor Jan Erik Solheim holder Torsdagsseminar i naturvitenskap. Tema: Er isgrensen og solas variasjoner styrt av de store planetene i solsystemet?

Om foredraget:

De siste 1000 år har isgrensen i Nord Atlanteren  variert fra å være nesten ned til Skottland og nord for Svalbard. Vanskelige isforhold kan være årsaken til  at de Norrøne bosetningene på Grønland forsvant, og at danskekongen var nær ved å beordre fraflytting av Island.  Ved å studere skipslogger og fangstrapporter har det vært mulig å beregne posisjonen av iskanten mellom Svalbard og Franz Josefs land helt tilbake til 1553.

Variasjonen av iskanten følger i store trekk rekonstruert solar innstråling, med minimum omkring 1650 og 1800. Det er mye som tyder på at vi er på vei mot et nytt solminimum, og at dette kan føre til  at iskanten igjen beveger seg sørover.

En mulig forklaring på solas variasjoner er at planene tvinger sola til å bevege seg i et komplisert mønster rundt solsystemets tyngdepunkt (Barysenter), og at nærpassasje av Barysentret fører til redusert energiproduksjon i solas indre.

Etter foredraget blir det som vanlig servert kaffe og kringle.

Kart over isgrensen i Arktis