Et profilbilde

Universitetslektor
Inga Kjerstin Birkedal { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Inga Kjerstin Birkedal", "tel": "Telefon: 51833628", "email": "inga.k.birkedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2019). Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20. Nordreisa kommune; 2019-11-19.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Oppstartsamling Språkløyper. UiS Lesesenteret; 2018-04-10 - 2018-04-27.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). På sporet skriv. Asker og Bærum kommune; 2018-06-13.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Skoleutvikling og endring. Kviteseid kommune; 2018-08-15.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkløyper og begynneropplæring. NOLES; 2018-10-01 - 2018-10-02.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Startsamling Lindås- Kulturmøter. Lindås Kommune; 2018-02-21.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Tidlig innsats i skolen. UDIR; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing. Kviteseid kommune; 2018-08-15.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi (2018). Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Utdanningsdirektoratet; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Fuglestad, Unni; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT. Utdanningsdirektoratet; 2018-11-07 - 2018-11-08.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn (2017). Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2017). Hva med guttene.... Strand kommune; 2017-10-05.
 • Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Å lede arbeid med Språkløyper på skolen. Utdanningsdirektorate; 2016-11-09 - 2016-11-10.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Hva strever elever med på mellomtrinnet?. Fagstab i Lillehammer kommune; 2016-04-12 - 2016-04-14.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? -fokus på avkodingsferdigheter. Udir, Lesesenteret - Universitetet i Stavanger;
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Introduksjonsamling overgangen barnehage-skole - kulturmøter. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2016-11-16.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Introduksjonssamlinger Språkløyper. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2016-04-25 - 2016-05-09.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Språkløyper, begynneropplæring og lesestrategier. Fagstab i Drammen kommune; 2016-10-20.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.
 • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). When expert teachers use open educational resources in school based professional development. EERA (European Educational Research Association); 2016-08-23 - 2016-08-26.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2014). Når to skal skrive på data. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur (2019). Leseforståelse. Universitet i Stavenger, Lesesenteret.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Metoder i begynneropplæringen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Overgangen barnehage-skole - kulturmøter. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Veiledet lesing i begynneropplæringen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Melberg, Jorunn; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Arbeidsmåter i begynneropplæringen- Drama som arbeidsmåte. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger.