MENY

Nasjonalt verksted for Erasmus+ koordinatorer

Verkstedet er for de som jobber daglig med Erasmus+ mobilitet, og som kan dele institusjonserfaringer med andre på verkstedet. Dette skal ikke være et forum for opplæring, og det forventes at alle som kommer deltar aktivt med egne bidrag.

Målet er å se på gode eksempler, løsninger og praksis som kan munne ut i en håndbok og et årshjul som forhåpentligvis kan gjøre det daglige arbeidet med Erasmus+ mobilitet mer effektivt. Resultater fra verkstedet vil bli formidlet til alle institusjoner uavhengig om de har deltatt på verkstedet eller ikke.

Mer informasjon og påmelding hos SIU.

SIU logo