MENY

Disputas om risikoanalyse i bedriftar

Onsdag 13. mai 2015 vil Malene Tungland Dolven disputera for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Dolven forsvarer avhandlinga «Contributions to operational risk management. Improving business processes through operational risk management and organizational learning».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Emne for prøveførelesinga er: «Korleis kan dei nye prinsippa for vurdering av bakgrunnskunnskap og usikkerheit best brukast, og på den måten styrka kommunane si heilskaplege risiko- og sårbarhetsanalysar?».

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164. Leiar av disputasen er professor Atle Øglend, Institutt for økonomi, risiko og planlegging (IØRP), Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

.