Et profilbilde

Prosjektleder arkeologi
Grethe Moéll Pedersen { "honorific-suffix": "Prosjektleder arkeologi", "fn": "Grethe Moéll Pedersen", "tel": "", "email": "grethe.m.pedersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Groom, P., Schenck, T. & Pedersen, G.M. (2013) Experimental explorations into the aceramic dry distillation of Betula pubescens (downy birch) bark tar. Archaeological and Anthropological Sciences Vol 7

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moéll; Jensen, Christin E; Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Steinalderboplasser på Kvitsøy. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av fire steinalderboplasser på Kvitsøy Gnr. 16, Bnr. 2/5, Kvitsøy kommune. Oppdragsrapport 2018/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 254 s.
 • Pedersen, Grethe Moéll (2019). Vikingtidshus på Håland, Sola kommune.
 • Pedersen, Grethe Moéll (2018). Hus i særklasse! Blogginnlegg på Norark.no 27.09.18.
 • Pedersen, Grethe Moéll (2017). Å bygge og bo i eldre steinalder på Kvitsøy..
 • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell (2016). Gravene på Øksnevad (i radioprogrammet Museum). NRK P2. [Radio]; 2016-08-20.
 • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell (2016). Den levende blant de døde, Blogginnlegg på Norark.no.
 • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell (2016). En utgraving utenom det vanlige, Blogginnlegg på Norark.no.
 • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell (2016). Farvel Øvre Øksnevad, Blogginnlegg på Norark.no.
 • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell (2016). Grenser og avgrensninger, Blogginnlegg på Norark.no.
 • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell (2016). Tøffe valg! Blogginnlegg på Norark.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell; Jensen, Christin E (2016). Kvitsøyprosjektet. Arkeologisk museum i Stavanger - Universitetet i Stavanger; 2016-03-10.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell (2016). Åpen dag Øvre Øksnevad.. AM,UIS; 2016-06-26.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2016). Barkteppet på Kvitsøy. I programmet Museum. NRK P2. [Radio]; 2016-04-09.
 • Pedersen, Grethe Moell (2016). Eikebakken på Øvre Øksnevad. Et gravfelt fra Yngre Bronsealder/Tidlig Førromersk Jernalder. 2016-11-03 - 2016-11-05.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk aften for befolkningen på Kvitsøy. Bygdebladet. [Avis]; 2015-09-19.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk utgraving på Kvitsøy. Historielaget og Hummermuseets venner; 2015-09-10.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Fant flere steinaldergjenstander. Bygdebladet. [Avis]; 2015-07-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Feltsesongen 2015 - Kvitsøy. Arkeologisk Museum; 2015-11-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Finn spor frå 8000 år gamle Kvitsøybuar. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-07-09.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Kvitsøy leverer! Blogginnlegg på Norark.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Lært om forhistorien på Kvitsøy. Bygdebladet. [Avis]; 2015-09-07.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Nytt innblikk i steinalderen på Kvitsøy. Blogginnlegg på forskning.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy og litt om arkeologi generelt. Kvitsøy Skole; 2015-09-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Skolebesøk i felt. Arkeologisk Museum; 2015-08-09 - 2015-08-11.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Åpen dag. Besøk et utgravingsfelt.. Arkeologisk Museum; 2015-08-25.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Øks, pilspiss og skrape. Bygdebladet. [Avis]; 2015-08-11.
 • Pedersen, Grethe Moell (2015). Steinalderundersøkelser - problemstillinger, Metoder og Prioriteringer. Kunnskaps- og Erfaringsutveksling mellom universitetsmuseene i Norge. Presentasjon av formidling i felt ved AM.. Kulturhistorisk Museum, UiO; 2015-11-25 - 2015-11-26.