Et profilbilde

Forsker
Sigrid Alræk Dugstad { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Sigrid Alræk Dugstad", "tel": "Telefon: 51831800", "email": "sigrid.a.dugstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner

Undervisning

Forskningsområder

Sosial organisasjon, identitet og steinteknologi i eldre steinalder i Sør-Norge.

Gård og graver i Yngre Romertid og Folkevandringstid

Utvalgte publikasjoner

Dugstad, S. A. 2016. The pioneer settlement of south-western Norway: a case study. In prep. Equinox, Oslo.

Dugstad, S. A. 2014: Kommentar til Leif Inge Åstveit: «Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge» Primitive tider 16. årgang. Oslo.

Dugstad, S. A. 2014: Kulturhistoriske registreringer, Eigerøy, Eigersund kommune. Rapport nr. 3 2014, Rogaland fylkeskommune.

Dugstad, S. A. 2013: Steinalderboplasser på Eide, Kopervik i Karmøy kommune. Frá haug ok heiðni (2), s. 19?24. Stavanger.

Dugstad, S. A. 2010. Early child caught knapping. A novice Early Mesolithic flintknapper in south-western Norway. In G. Lillehammer (ed.) Sosialisation. Recent Research on Childhodd and Children in the Past. AmS-skrifter 23, p. 65-74.  Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Stavanger.

Dugstad, S. A. 2011: Undersøkelse av gårdsanlegg og gravrøys fra folkevandringstid på Sørbø. Oppdragsrapport nr. 16, Arkeologisk museum. Stavanger.

Dugstad, S. A. 2007. Hushold og teknologi. En studie av tidlig preboreale lokaliteter i Rogaland.  Masteroppgave i arkeologi. Universitetet i Bergen. (Unpublished Master Thesis. University of Bergen).


Dugstad, S. A. 2005: Formidling og Eksperimentell Arkeologi. Seminar på Hordamuseet 5-6 mars 2005. Riss (2) s. 32?38. Bergen.


Dugstad, S. A. 2002: En boplass fra eldre steinalder på Hundvåg. Frá haug ok heiðni (4), s. 21?25. Stavanger.


Dugstad, S. A. og Meling, T. 2002: Hundvåg-prosjektet på ekskursjon til Nord-Jylland. Frá haug ok heiðni (2), s.34?37. Stavanger.

Pågående forskning

- Pionerbosetning på Sør-Vestlandet i tidligmesolitikum.

- Utrykk for barn og unge under opplæring? Studier av teknologi i tidligmesolitikum i vestnorsk steinalder. 

- Graver med spannformede leirkar fra Romertid og Folkevandringstid. Forholdet mellom gravinnhold og gravenes oppbygning.

Arbeidserfaring

2015- Forsker Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

2011-2015: Rådgiver/Arkeolog i Rogaland fylkeskommune

2008-2011: Prosjektleder Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

1995-2008: Feltleder/feltarkeolog ved diverse arkeologisk feltarbeid for Arkeologisk museum i Stavanger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.

1998 og 2002: Feltarkeolog i Cusco, Peru, i regi av INCP og Universitetet i Göteborg

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dugstad, Sigrid Alræk (2017). The Pioneer Settlement of South-Western Norway: A Case Study. I: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.. Equinox Publishing. ISBN 9781781796054. s. 311-333.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2014). Kommentar til Leif Inge Åstveit: «Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge». Primitive tider. ISSN 1501-0430. Hefte 16. s. 111-114.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2010). Early Child caught knapping. A novice Early Mesolithic Flintknapper in south-western Norway. AmS-skrifter. ISSN 0800-0816. Hefte 23. s. 65-74.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moéll; Jensen, Christin E; Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Steinalderboplasser på Kvitsøy. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av fire steinalderboplasser på Kvitsøy Gnr. 16, Bnr. 2/5, Kvitsøy kommune. Oppdragsrapport 2018/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 254 s.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Arkeologiske undersøkelser i 2018.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Presentasjon av årets utgravingsresultater.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Rødsdalen, Solveig Sølna (2018). Jernaldervandalene på Karmøy.
 • Rødsdalen, Solveig Sølna; Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Pressebesøk og en regnfull feltinnspurt.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2017). Presentasjon av utgravingsresultater ved Soladagene.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av Arkeologisk museum/utgravinger på stand i forbindelse med "Forskningsdagene".
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2019). A Mesolithic mat in southwest Norway - The latest results. Zentrum fur Baltische und Skandinavische Archåologie; 2019-08-12 - 2019-08-18.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2019). Små og funnfattige lokaliteter – stort potensial Med eksempler fra Skurve (E39) og Stutøy på Karmøy. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2019-12-19.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2019). Små og funnfattige lokaliteter – stort potensial Utgjør steinartefaktene et nødvendig fundament eller er de et hinder?. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2019-01-18 - 2019-08-18.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Et gulvlag av bark fra eldre steinalder på Kvitsøy?.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Kulturhistoriske spor på Karmøy - fra steinalder til jernalder. Arkeologisk museum;
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Sternhoff, Eva Marie (2018). Arkeologene på Stutøy: – Vandaler har vært på ferde. Haugesunds avis. [Avis]; 2018-08-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). A Middle Mesolithic bark mat in South-Western Norway?. EAA; 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Barklag med hasselnøtter - en utradisjonell lokalitet fra mellommesolitikum?. Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Kvitsøy,Site 4: A middle Mesolithic,transgressed site. 2017-02-22 - 2017-02-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av Arkeologisk museums utgravinger i 2016. Arkeologisk Museum i Stavanger; 2016-05-22.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av undersøkelser på Eigerøy i 2013 og Helleland 2016, samt øvrige av Arkeologisk museums undersøkelser i 2016. Eigersund kommune; 2016-06-25.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell; Jensen, Christin E (2016). Kvitsøyprosjektet. Arkeologisk museum i Stavanger - Universitetet i Stavanger; 2016-03-10.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Nåla i høystakken! Utgravingsprosjekt Kvitsøy. Blogginnlegg Norark.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2016). Barkteppet på Kvitsøy. I programmet Museum. NRK P2. [Radio]; 2016-04-09.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Presentasjon av de pågående utgravingene på Kvitsøy. Kvitsøy kommune; 2015-09-30.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy. Informasjon knyttet til lærernes og elevenes kommende deltakelse på utgravingen. Kvitsøy skole; 2015-09-07.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Steinalderundersøkelser – problemstillinger, metoder og prioriteringer. Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom universitetsmuseene i Norge. Faglig plan for steinalderundersøkelser ved Am, UiS.. Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo; 2015-11-25 - 2015-11-26.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk aften for befolkningen på Kvitsøy. Bygdebladet. [Avis]; 2015-09-19.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk utgraving på Kvitsøy. Historielaget og Hummermuseets venner; 2015-09-10.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Fant flere steinaldergjenstander. Bygdebladet. [Avis]; 2015-07-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Feltsesongen 2015 - Kvitsøy. Arkeologisk Museum; 2015-11-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Finn spor frå 8000 år gamle Kvitsøybuar. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-07-09.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Kvitsøy leverer! Blogginnlegg på Norark.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Lært om forhistorien på Kvitsøy. Bygdebladet. [Avis]; 2015-09-07.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Nytt innblikk i steinalderen på Kvitsøy. Blogginnlegg på forskning.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy og litt om arkeologi generelt. Kvitsøy Skole; 2015-09-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Skolebesøk i felt. Arkeologisk Museum; 2015-08-09 - 2015-08-11.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Åpen dag. Besøk et utgravingsfelt.. Arkeologisk Museum; 2015-08-25.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Øks, pilspiss og skrape. Bygdebladet. [Avis]; 2015-08-11.