MENY

Presentasjon av studentprosjekter i byutvikling og urban design

Årets masterstudenter i Byutvikling og urban design tar for seg aktuelle tema i sine prosjektoppgaver. Onsdag 17. juni presenterer de resultatene for offentligheten.

Studentene har tatt for seg ulike problemstillinger innenfor byutvikling og urban design, relatert til konkrete områder i Stavanger-regionen og andre steder. Alle er velkomne til presentasjonen!

Tema for arbeidene er:

  • Bussway 2020
  • Framtidsutsikter for Sand (Suldal)
  • Kjøpesentres påvirkning på bysentra
  • Eiendomsutvikling
  • Jordvern på Jæren
  • Masdar City
  • Ryfasts konsekvenser for Strand Kommune
  • «Liveability» i Stavanger øst.
Masdar City

Hva kan Norge lære av byprosjektet Masdar City i Abu Dhabi?