Et profilbilde

Stipendiat
Morten Njå { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Morten Njå", "tel": "", "email": "morten.nja@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom OD B-2487

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag.. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag. Lesesenteret ved Universitetet i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Introduksjon til digitale ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe (2016). Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Google Dokumenter i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2015). Introduksjon til digital teknologi i skolen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.