Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anita Tyskerud { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anita Tyskerud", "tel": "Telefon: 51833485", "email": "anita.tyskerud@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-208
Tlf priv/mob 93886301

Forskningsområder

Lesson Study 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Lesson Study og læreres profesjonsutvilking

Arbeidserfaring

Risil ungdomsskole, 2002 - 2006.

Klepp ungdomsskule, 2006 - 2008.
Ullandhaug skole, 2008 - 2015.  

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Tyskerud, Anita (2018). Teacher learning in Lesson Study: Identifying characteristics in teachers’ discourse on teaching. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 269-278.
  • Tyskerud, Anita; Mosvold, Reidar (2018). Scrutinizing teacher-learner interactions on volume. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 23. Hefte 2. s. 49-67.
  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3384-3391.
  • Tyskerud, Anita (2019). Teacher Learning in Lesson Study. Technion; 2019-02-12 - 2019-02-15.
  • Tyskerud, Anita (2017). Lesson Study and the development of professional teaching practice in mathematics. Universitetet i Stockholm; 2017-05-30 - 2017-06-02.
  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 2017-02-01 - 2017-02-05.
  • Tyskerud, Anita (2016). Lesson Study and development of teachers' professional teaching practice in mathematics.. 2016-09-03 - 2016-09-05.