MENY

PROFRES-profilen Hege Mari Johnsen

Doktorgradsprosjektet Teknologistøttet undervisning som metode for å øke sykepleiestudenters refleksjonsevne i klinisk praksis, har til hensikt å studere nyutdannede sykepleieres kliniske beslutningsprosess ved overgangen til klinisk praksis, og å anvende denne kunnskapen til å utvikle og implementere en elektronisk læringsressurs av typen «serious games» i slutten av bachelor utdanningen i sykepleie. Dette er en løsning hvor studentene gjennom videofilmede simulerte situasjoner fra praksis skal benytte sine kunnskaper for å gjøre vurderinger og ta beslutninger underveis i forhold til sykepleien til pasienter.

Hege Mari Johnsen ble ferdig utdannet sykepleier i 1995 og intensiv sykepleier 1999, og har arbeidet som intensivsykepleier ved Sørlandet Sykehus Arendal. Hun har ellers en master i Helse- og sosialinformatikk ved Universitet i Agder fra 2012. Etter at Johnsen var ferdig med masteren var hun i 2013 og 2014 delvis/fulltids ansatt som prosjektleder for utbreding av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger ved Sørlandet sykehus og som IT konsulent for oppfølging etter utbredelsen.

Det treårige doktorgradsprosjektet startet opp 10. mars 2014. Gjennom sin deltakelse i PROFRES har hun fått mulighet til å delta på kurs som er svært aktuelle i forhold til hennes prosjekt. Utover kurs i regi av PROFRES og obligatoriske kurs ved Universitetet i Agder, deltar hun for tiden på et online kurs som omhandler forskningsmetoder innenfor "Human computer interaction".
Hege Mari trives svært godt som doktorgradskandidat og opplever at hun gjennom sitt doktorgradsprosjekt får benyttet sine kunnskaper både fra sin langvarige erfaring som sykepleier og utdanning innenfor helse- og sosialinformatikk.

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen