Et profilbilde

Universitetslektor
Bente Kristin Høgmo { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Bente Kristin Høgmo", "tel": "Telefon: 51834509", "email": "bente.k.hogmo@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA U-127
Tlf priv/mob 90924449

Mastergrad i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, Universitetet i Oslo, 2014
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskolen i Harstad, 2008
Videreutdanning i helsesøsterfag, Helsefaghøgskolen i Tromsø, 2004
Offentlig godkjent sykepleier, Innherred sykepleierhøgskole, 1997

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

"Family-centered and individually adapted postpartum health care"
Foreldres forventninger til og erfaringer med den kommunale barselomsorgen
PhD-prosjekt (2018-2022)

Arbeidserfaring

 • 2018-         Doktorgradsstipendiat i Helsesykepleie, UiS
 • 2016-2018 Teamleder/veileder "Familie for første gang", R-BUP øst og sør
 • 2015-        Universitetslektor, Helsesøsterutdanningen, UiS
 • 2013-2016 Avdelingsleder Hillevåg helsestasjon, Stavanger
 • 2010-2013 Spesialkonsulent og prosjektleder, KORUS vest, Rogaland A-senter
 • 2008-2010 Helsesøster, Salangen kommune
 • 2006-2007 Sykepleier, Hjemmetjenesten Gratangen kommune
 • 2005-2006 Saksbehandler, Sosial- og barneverntjenesten, Gratangen kommune
 • 2004-2005 Helsesøster, Time kommene
 • 1999-2004 Helsesøster, Gratangen kommune

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Høgmo, Bente Kristin (2019). Family-centered and individually adapted postpartum health care. A twofold research project with a phenomenological and synthesizing research design.. Child Bearing, Qualitative Research Network/WoMBH-Net; 2019-09-12 - 2019-09-13.