Et profilbilde

Førsteamanuensis
Roger Stelander Magnussen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Roger Stelander Magnussen", "tel": "Telefon: 51831085", "email": "roger.s.magnussen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EOJ 249

Forskningsområder

Formuerett

Juridisk metode

Utvalgte publikasjoner

Ulovfestede ekstinktive godtroerverv, Ph.d-avhandling, UiT Norges arktiske universitet

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig og advokat

Stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiT

Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Pedersen, Jussi Erik; Magnussen, Roger Stelander (2019). Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028354. s. 702-720.
  • Magnussen, Roger Stelander (2015). Ulovfestede ekstinktive godtroerverv. Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. 1004 s.