Et profilbilde

Stipendiat
Kristina Johansen { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Kristina Johansen", "tel": "Telefon: 51831191", "email": "kristina.johansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-034
Tlf priv/mob 45492269

Undervisning

Forskningsområder

Unge flyktninger, psykososial helse, resiliens.

Utvalgte publikasjoner


2013. Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia. Oslo: Aschehoug

2005. Kampen om rommet i Betwixt and Between,  Sosialantropologistudentenes årbok, 14. årgang, Universitetet i Oslo 

2004. Som i en boble. Velstående colombianere, vold, usikkerhet og kamp om rom. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen.


Pågående forskning

PhD-prosjektet Unaccompanied refugee youths coping with psychosocial impacts of conflicts, repression, forced migration and exile. 

Arbeidserfaring

2015-dd: Stipendiat i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger. PhD-prosjekt om unge flyktninger. Seminarleder, foreleser, veileder, kontaktlærer for studenter i praksis, tidligere administrativ redaktør for Journal of Comparative Social Work.

2015-dd: Representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, Fylkesmannen i Rogaland.

2015-dd: Korttids valgobservatør/ medlem beredskapsstyrken til Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM).

2014-2015: Frilansjournalist. Reportasjereiser til Libanon og Cuba. Vikar i utenriksredaksjonen til Klassekampen.

2013: Informasjonskonsulent/miljøarbeider, EM-avdelingen til Sandnes mottakssenter. 

2011-2013: Forfatter av dokumentarboka Frykten har et ansikt, Aschehoug forlag. Norge og Colombia.

2009: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Mexico.

2007-2009: Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge.

2006-2007: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Colombia.

2005-2006: Miljøarbeider i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, Bergenshus barneverntjeneste og Bufetat.

2003: Seminarleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johansen, Kristina (2013). Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia.. Aschehoug & Co. ISBN 9788203294211. 328 s.
  • Johansen, Kristina (2018). Psychosocial support approaches in Latin America - Relevant for social work with refugees in Norway?. University of Havana and University of Stavanger; 2018-01-24 - 2018-01-25.
  • Johansen, Kristina (2018). Unaccompanied, yet connected: Significant relationships in the lives of young unaccompanied refugees in Norway. IASSW, ICSW & IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
  • Johansen, Kristina (2017). Gjør vår egen frykt det vanskeligere å se unge flyktningers situasjon?.