Et profilbilde

Stipendiat
Kristina Johansen { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Kristina Johansen", "tel": "Telefon: 51831191", "email": "kristina.johansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-034
Tlf priv/mob (+47) 45492269

Stipendiat i sosialt arbeid, med et doktorgradsprosjekt som fokuserer på situasjonen for unge enslige flyktninger i Norge, med vekt på psykososial helse og resiliens. Bakgrunn fra sosialantropologi (hovedfag), journalistikk og psykososialt arbeid (etterutdanning). Har arbeidet med temaer som væpnet konflikt, menneskerettighetsbrudd og flukt og jobbet tett på overlevere, menneskerettighetsforkjempere, enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

Undervisning

Forskningsområder

Unge enslige flyktninger, enslige mindreårige, psykososial helse, resiliens, relasjoner, tvungen migrasjon.

Utvalgte publikasjoner


2013. Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia. Oslo: Aschehoug (Fear has a face - report from Colombia)

2005. Kampen om rommet i Betwixt and Between,  Sosialantropologistudentenes årbok, 14. årgang, Universitetet i Oslo (Struggles for space)

2004. Som i en boble. Velstående colombianere, vold, usikkerhet og kamp om rom. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen. (Like a bubble. Affluent Colombians, violence, insecurity and struggles for space)

Pågående forskning

The PhD-project: Young unaccompanied refugees coping with psychosocial impacts of conflicts, repression, forced migration and exile. 

Arbeidserfaring

2015-dd: Stipendiat i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger. PhD-prosjekt om unge flyktninger. Seminarleder, foreleser, veileder, kontaktlærer for studenter i praksis, tidligere administrativ redaktør for Journal of Comparative Social Work.

2015-dd: Representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, Fylkesmannen i Rogaland.

2015-dd: Korttids valgobservatør/ medlem beredskapsstyrken til Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM).

2014-2015: Frilansjournalist. Reportasjereiser til Libanon og Cuba. Vikar i utenriksredaksjonen til Klassekampen.

2013: Informasjonskonsulent/miljøarbeider, EM-avdelingen til Sandnes mottakssenter. 

2011-2013: Forfatter av dokumentarboka Frykten har et ansikt, Aschehoug forlag. Norge og Colombia.

2009: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Mexico.

2007-2009: Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge.

2006-2007: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Colombia.

2005-2006: Miljøarbeider i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, Bergenshus barneverntjeneste og Bufetat.

2003: Seminarleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johansen, Kristina (2013). Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia.. Aschehoug & Co. ISBN 9788203294211. 328 s.
  • Johansen, Kristina (2018). Psychosocial support approaches in Latin America - Relevant for social work with refugees in Norway?. University of Havana and University of Stavanger; 2018-01-24 - 2018-01-25.
  • Johansen, Kristina (2018). Unaccompanied, yet connected: Significant relationships in the lives of young unaccompanied refugees in Norway. IASSW, ICSW & IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
  • Johansen, Kristina (2017). Gjør vår egen frykt det vanskeligere å se unge flyktningers situasjon?.