Et profilbilde

1009 Universitetslektor
Kristina Johansen { "honorific-suffix": "1009 Universitetslektor", "fn": "Kristina Johansen", "tel": "Telefon: 51831191", "email": "kristina.johansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA S-034
Tlf priv/mob (+47) 45492269

Stipendiat i sosialt arbeid, med et doktorgradsprosjekt om situasjonen for unge enslige flyktninger i Norge, med vekt på psykososial helse og resiliens. 

Bakgrunn fra sosialantropologi (hovedfag), journalistikk og psykososialt arbeid (etterutdanning). Har arbeidet med temaer som væpnet konflikt, menneskerettighetsbrudd og flukt og jobbet tett på overlevere av væpnet konflikt og menneskerettighetsbrudd, menneskerettighetsforkjempere, enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

Forskningsopphold ved University of Brighton og University of Sussex, Storbritannia, april-juni 2019. 

Undervisning

Forskningsområder

Unge enslige asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige, psykososial helse, resiliens, relasjoner, tvungen migrasjon, asylpolitikk. Kvalitativ og deltakerorientert forskning. Etiske problemstillinger. 

Utvalgte publikasjoner

Johansen, K. and Studsrød, I. (2019), "Help goes around in a circle: young unaccompanied refugees? engagement in interpersonal relationships and its significance for resilience", International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 15 No. 4, pp. 249-261. https://doi.org/10.1108/IJMHSC-03-2019-0035

Johansen, Kristina (2013). Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia. Oslo: Aschehoug (Fear has a face - report from Colombia)

Johansen, Kristina (2005). Kampen om rommet i Betwixt and Between,  Sosialantropologistudentenes årbok, 14. årgang, Oslo: Universitetet i Oslo (The struggle for space)

Johansen, Kristina (2004). Som i en boble. Velstående colombianere, vold, usikkerhet og kamp om rom. Bergen, Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgave. (Like a bubble. Affluent Colombians, violence, insecurity and struggles for space)

 

Pågående forskning

The PhD-project: Young unaccompanied refugees coping with psychosocial impacts of conflicts, repression, forced migration and exile. 

Arbeidserfaring

2015-dd: Stipendiat i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger. PhD-prosjekt om unge enslige flyktninger, psykososial helse og resiliens. I tillegg til forskningen, har stillingen innebåret følgende undervisningsoppgaver:

Foreleser på Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet ("Resiliens og styrkeperspektiv") 2019

Foreleser på BSO342 (bolken «Flukt, eksil og psykososial helse: Hvordan forstå og møte mennesker med fluktbakgrunn i sosialt arbeid?) 2017-2018 

Foreleser på BBA370 (bolken "Ungdom med minoritetsbakgrunn, enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger" sammen med kollega) 2016-2018 

Foreleser på MSW110 («Ethical dilemmas in research with young unaccompanied refugees?) 2017-2018

Sensor på BSO342, 2015-2018

Veileder for studenter som skriver bacheloroppgave, 2015-2019 

Kontaktlærer for studenter i praksis, 2015-2019 

Seminarleder for BSO 342, 2015 

Redaksjonssekretær for Journal of Comparative Social Work, 2016-17.

2015-dd: Representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, Fylkesmannen i Rogaland.

2015-dd: Korttids valgobservatør/ medlem beredskapsstyrken til Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM).

2014-2015: Frilansjournalist. Reportasjereiser til Libanon og Cuba. Vikar i utenriksredaksjonen til Klassekampen.

2013: Informasjonskonsulent/miljøarbeider, EM-avdelingen til Sandnes mottakssenter. 

2011-2013: Forfatter av dokumentarboka Frykten har et ansikt, Aschehoug forlag. Norge og Colombia.

2009: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Mexico.

2007-2009: Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge.

2006-2007: Ledsager for forfulgte menneskerettighetsforkjempere, Peace Brigades International Colombia.

2005-2006: Miljøarbeider i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, Bergenshus barneverntjeneste og Bufetat.

2003: Seminarleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johansen, Kristina (2013). Frykten har et ansikt. Rapport fra Colombia.. Aschehoug & Co. ISBN 9788203294211. 328 s.
  • Johansen, Kristina (2020). Syv suksesskriterier for at unge, enslige flyktninger i Norge skal klare seg.
  • Johansen, Kristina (2019). Young unaccompanied refugees’ engagement in interpersonal relationships and its significance for resilience. Centre of Resilience for Social Justice; 2019-12-06.
  • Johansen, Kristina; Studsrød, Ingunn (2019). Young unaccompanied refugees, interpersonal relationships and resilience: A qualitative study.. Oslo Metropolitan University; 2019-06-19 - 2019-06-21.
  • Johansen, Kristina (2018). Psychosocial support approaches in Latin America - Relevant for social work with refugees in Norway?. University of Havana and University of Stavanger; 2018-01-24 - 2018-01-25.
  • Johansen, Kristina (2018). Unaccompanied, yet connected: Significant relationships in the lives of young unaccompanied refugees in Norway. IASSW, ICSW & IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
  • Johansen, Kristina (2017). Gjør vår egen frykt det vanskeligere å se unge flyktningers situasjon?.