Et profilbilde

Universitetslektor
Marit Aasen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Marit Aasen", "tel": "Telefon: 51832330", "email": "marit.aasen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24113

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aasen, Marit (2019). Fagdag om å lede Språkløyper. Lesesenteret, Universitet i Stavanger; 2019-04-01 - 2019-04-25.
 • Aasen, Marit (2019). "Fagfornyelsen: Hva og hvorfor -hvordan?. DEKOM - Rogaland midt; 2019-08-13.
 • Aasen, Marit (2019). Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. DEKOM - Rogaland midt; 2019-01-02 - 2019-09-02.
 • Aasen, Marit (2019). "Lærer, hvorfor skal jeg lese dette?" Om å skape mening fra tekst. Skolemøtet i Rogaland; 2019-11-15.
 • Aasen, Marit (2019). Skolebibliotek som pedagogisk ressurs. Kapittel 2019; 2019-09-19.
 • Aasen, Marit (2019). Språkløyper - Skolebibliotek som pedagogisk ressurs. Tønsberg bibliotek; 2019-10-10.
 • Aasen, Marit; siri, ingvaldsen (2019). Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs.
 • Aasen, Marit; Skaftun, Atle (2019). Muntlighet mellom teori og praksis. Lesesenteret, Universitet i Stavanger; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2019). Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del. Friskolenettverket i Rogaland; 2019-08-14.
 • Aasen, Marit (2018). Kartlegging av arbeid med skjønnlitterære tekster.
 • Aasen, Marit (2018). Kva skjer når me les skjønnlitteratur.
 • Aasen, Marit (2018). Lesing og skriving i begynneropplæring -noen praksiseksempler fra lærere i videreutdanning. Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Aasen, Marit (2018). Litterære samtaler.
 • Aasen, Marit (2018). Ulike tilnærminger til litteratur.
 • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur (2018). Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Aasen, Marit (2017). Hva er språk, og hvordan lærer vi språk?.
 • Aasen, Marit (2017). Klasseromsdialogen.
 • Aasen, Marit (2017). Nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2016). La det bli et eventyr å lese lærebøker. Aschehoug; 2016-05-30.
 • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2016). La det være et eventyr å lese lærebøker. Aschehoug; 2016-05-30.
 • Rangnes, Hege; Aasen, Marit (2016). Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1. Lesesenteret, UIS; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit (2016). Lesing og skriving i norskfaget.
 • Aasen, Marit (2015). Lesing og leseopplæring i klasserom preget av mangfold. IGIS, UIS; 2015-11-26.
 • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur (2019). Leseforståelse. Universitet i Stavenger, Lesesenteret.
 • Rangnes, Hege; Aasen, Marit (2017). Arbeid med språk og vokabular. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. STAVANGER.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.