Et profilbilde

Stipendiat
Gunvor Guttormsen { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Gunvor Guttormsen", "tel": "", "email": "gunvor.guttormsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Tlf priv/mob 51831284/41689995
Merknader Kontor EOJ-312

Stipendiat ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet. Forsker på ledelse ved de lokale NAV-kontorene, der jeg er interessert i hvordan lederne erfarer, opplever og håndterer sitt eget handlingsrom i organisasjonen. 

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Guttormsen, Gunvor (2016). Institutional work, identity and effort: A case study of the manifestation of institutional logics at the local level within a Norwegian voluntary organization. 2016-07-07 - 2016-07-09.