Et profilbilde

Doktorgradsstipendiat
Ayan Abdi Mohamoud Handulle { "honorific-suffix": "Doktorgradsstipendiat", "fn": "Ayan Abdi Mohamoud Handulle", "tel": "Telefon: 51831262", "email": "ayan.handulle@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-275
Tlf priv/mob 51831262/ 92213637

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Tuastad, Svein Erik; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Perez Alfonso, Natalia (2017). Etnosentrisk barnevern?. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. s. 125-153.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2017). Barnets beste i et flerkulturelt samfunn.. Randaberg kommune v/ Bente Monica Reilstad; 2017-05-09.
  • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2017). Hvordan oppfatter somaliere den norske barneverntjenesten, og hva påvirker deres forståelse av barnevernet?. Norsk Barnevernsamband; 2017-09-20 - 2017-09-22.