Et profilbilde

Feltleder
Satu Helena Lindell { "honorific-suffix": "Feltleder", "fn": "Satu Helena Lindell", "tel": "", "email": "satu.h.lindell@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-403

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Lindell, S.; Fyllingen, H. 2018. Arkeologiske undersøkelser av en sen-mesolittisk lokalitet samt bosetningsspor fra sen-neolitikum og før-romersk jernalder. Id 178709 og 178711, Tjora gnr. 10, Sola k. Rogaland. Oppdragsrapport UiS-AM, 2018/14. Stavanger.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2005-2014: studier og feltarbeid, Helsingfors universitet.
2006-2013: diverse arkeologisk felt- og etterarbeid, Museiverket (Finland).
2014- : arkeologisk felt- og etterarbeid, AM, UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Lindell, Satu Helena; Fyllingen, Hilde; Lempiäinen-Avci, Mia Marika; Lechterbeck, Jutta (2018). Arkeologiske undersøkelser av en sen-mesolittisk lokalitet samt bosetningsspor fra sen-neolitikum og før-romersk jernalder. Id 178709 og 178711, Tjora gnr. 10, Sola k. Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. 101 s.
  • Lindell, Satu Helena (2019). SMIA-konferenssi 2019: muinais-DNA:ta, viikinkiajan hevosia ja raakkutunkioon haudattuja metsästäjäkeräilijöitä.
  • Lindell, Satu Helena (2019). Would single farms build a church? Trying to trace changes in settlement patterns trough incomplete data. European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-08.
  • Lindell, Satu Helena (2018). Rautakautta Hafrsfjordin rannalla - kokemuksia kenttäarkeologiasta Stavangerissa. Pirkanmaan maakuntamuseo, Universities of Turku and Helsinki;