MENY

Bedre sammen: Program

Programmet blir oppdatert.

Onsdag 30. oktober

1100–1200:
Registrering*

1200–1300:
Lunsj
*Merk at inngang til lunsj betinger registrering 

1300–1320:
Åpning
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø 
Rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn

1320–1350:
Innledningsforedrag
Senterledere Kjersti Lundetræ, Lesesenteret og Dag Jostein Nordaker, Læringsmiljøsenteret

1350–1500: Fellesforedrag barnehage

1350–1400:
Innledning 
Kjersti Lundetræ og Dag Jostein Nordaker

1400–1430 
Læringsutbytte av Lekbasert læring?
Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret

1430–1500
E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB
Professor Anne Mangen og førsteamanuensis Trude Hoel, Lesesenteret

1500–1520
Pause

1520–1630: Fellesforedrag skole

1520–1530
Innledning
Kjersti Lundetræ og Dag Jostein Nordaker

1530–1600
Respons: Teknologi og tenking i skolen
Professor Atle Skaftun, Lesesenteret

1600–1630
CIESL: One size fits who? – erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarar sitt leiarskap i klasseromet
Professor Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret

1630–1645
Benstrekk

1645–1730: Doktorgradsstudenter på oppløpssiden

1645–1700
Innledning
Kjersti Lundetræ og Dag Jostein Nordaker

1700–1710
Tradisjonell og digital mobbing – emosjonelle problemer og opplevd støtte fra kontaktlærer
Ida Risanger Sjursø, Læringsmiljøsenteret

1710–1720
Bokstavinnlæring – raskere og bedre?
Kristin Sunde, Lesesenteret

1720–1730
Litteraturarbeid i ungdomsskolen
Margrethe Sønneland, Lesesenteret

1930:
Konferansemiddag

 

Torsdag 31. oktober


0900–1010: Lese- og skrivevansker og mobbing: 30 år senere

0900–0910
Innledning
Kjersti Lundetræ og Dag Jostein Nordaker

0910–0940
30 år med forskning på lese- og skrivevansker – hvor står vi?
Oddny Judith Solheim, Lesesenteret

0940–1010
Kampen om status i klassen leder til utestenging
Tove Flack, Læringsmiljøsenteret

1010–1030
Pause

1030–1100: Doktorgradsstudenter på oppløpssiden

1030–1040:
Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale-emosjonelle kompetanse i norske barnehager
Ingrid Midteide Løkken, Læringsmiljøsenteret

1040–1050
Har flerspråklige barn en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse
Hilde Lowell Gunnerud, Lesesenteret

1050–1100
Læringsmiljøet i videregående skole: Hvilken betydning har det for skole-motivasjon og frafall?
Maren Stabel Tvedt, Læringsmiljøsenteret

1100–1230: Samarbeid for bedre praksis

1100–1130:
Posterpresentasjoner om sentrenes undervisning og utadrettede virksomhet

1130–1200:
DigUp: Et samarbeidsprosjekt om digital undervisningsplanlegging mellom Jærskulen og UiS
Førsteamanuensis Mary Billington, Lesesenteret

1200–1230:
Presentasjon av forskningsprosjektet ROBUST
Edvin Bru og Kjersti B. Tharaldsen, Læringsmiljøsenteret

1230–1245:
Avslutning
Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

1245–1345:
Lunsj