MENY

Åpning av utstillingen "Råolje"

Tord F. Paulsen, Marie Smith-Solbakken og Stein Bredal stod for en tankevekkende åpning av utstillingen "Råolje" i biblioteket på Ullandhaug, torsdag 6. november. Du kan se video av hele åpningen her, og utstillingen henger fortsatt i biblioteket.

Bilde av Marie Smith-Solbakken, Stein Bredal og Tord F. Paulsen

27. mars 1980 kantret boligplattformen "Alexander L. Kielland". Bokprosjektet "Råolje" tar for seg ulykken og hva den har ført med seg. Som en forsmak på boka, som kommer høsten 2015, henger nå fotoutstillingen "Råolje" i biblioteket på Ullandhaug.

Utstillingen består av 10 bilder, fotografert av Tord F. Paulsen. Han presenterte bildene for publikum, og fortalte om bakgrunnen til hvert enkelt bilde. Bak de 10 bildene skjuler det seg 10 sterke historier, ofte om enkeltpersoner som har fått sitt liv forandret av ulykken i 1980.

Marie Smith-Solbakken snakket om hvordan ulykken har preget det norske samfunnet. Den har hatt stor politisk betydning, og har forandret vårt syn på ledelse og sikkerhet. En er blitt mer bevisst på sikkerhet i oljebransjen, og det legges stor vekt på dette. Faren er at en kan ende opp med et sikkerhetsbyråkrati som eksisterer mer for sin egen skyld enn for de en skal beskytte og sikre. HMS er blitt et akademisk skjemavelde.

Stein Bredal begynte med gi en sterk skildring av hvordan han opplevde selve Kielland-ulykken. Han var like i nærheten av plattformen, og var en av de som mottok det første nødsignalet.

Bredal understreket at sikkerheten i 1980 var mildt sagt under enhver kritikk, og at dette har endret seg. Likevel ble det etter hvert et tilbakeslag, der en bestemte seg for at sikkerhet måtte gjøres billigere. Dette mener Bredal i realiteten har blitt dyrt for oljeselskapene. Han sier seg enig i at vi har fått et sikkerhetsbyråkrati som ikke fungerer hensiktsmessig. Til slutt uttalte han seg kritisk til hvordan Statoil fungerer i dag, med manglende åpenhet fra ledelsen. Dette ble senest demonstrert under gisselsituasjonen i Algerie i 2013.

Se hele åpningen her: