MENY

Bibliotekarer styrker undervisningskompetansen

Universitetsbiblioteket underviser stadig mer og i disse dager kurses staben i informasjonskompetanse. Kurset arrangeres på UiS og har tittelen "Bibliotekaren som pedagog i universitets læringsarena" og ansvarlig for opplegget er Maria-Carme Torras og Therese Skagen fra Universitetsbibioteket i Bergen"