MENY

Brudd med Elsevier fører til at UiS mister tilgang til tidsskrifter

Universitetenes avtale med forlaget Elsevier blir ikke fornyet. Dette gjelder også for UiS.

Representanter fra UNIT og de fire største norske universitetene har i lenge tid vært i forhandlinger med Elsevier om fornyelse av den utgående kontrakten. Disse forhandlingene er nå avsluttet, uten at det ble oppnådd enighet. Det var spesielt stor uenighet om åpen tilgang til artikler. Les mer om dette på Unit sine nettsider.

Den praktiske betydningen av dette for studenter og ansatte på UiS er at vi mister tilgangen til de fleste tidsskrifter fra Elsevier. Vi beholder noen få som vi abonnerer på direkte, men tilgangen vi får via avtalen Science Direct Freedom Collection vil sannsynligvis bli avskåret innen kort tid. Denne artikkelen på openaccess.no avklarer hvilke ressurser fra Elsevier vi fortsatt har tilgang til etter brudd.

Dette betyr ikke at det blir umulig å få tak i andre artikler fra Elsevier: Forskere og andre som trenger tilgang kan henvende seg til Universitetsbiblioteket. Det er også mulig å søke opp og bestille artikkelen i Oria, så skaffer vi den til deg. Dersom det er en artikkel du ikke finner kan du også ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe.

Vi understreker at norske forskere fortsatt kan publisere i Elsevier sine tidsskrifter, det er kun lesetilgangen som fjernes.